Nieuws
28 september 2023
Ledenbrief
Bijzondere ledenbrief
Hierbij attenderen wij u op onze jaarlijkse Bijzondere ledenbrief met de VNG-reactie op de rijksbegroting. Met deze ledenbrief geven wij u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2024 en de betekenis daarvan voor u als gemeente.
27 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op woensdag 22 november a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In deze ledenbrief belichten we een aantal aspecten van deze verkiezingen. Zo delen we informatie waarmee u tot verantwoorde keuzes kunt komen ten aanzien van het telproces en besteden we aandacht aan de financiering...
Bord stembureau
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op 28 september debatteert u over verkiezingen. U zult spreken over de evaluatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van maart 2023 en over de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
Stemmen met rode potlood
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 4 oktober debatteert u met demissionair staatssecretaris Uslu over Erfgoed. De VNG vraagt uw aandacht voor: Behoud van gereserveerde middelen voor archeologie op de begroting OCW voor 2024, conform de uitgangspuntenbrief cultuur, voor de aanpak van versterking van gemeenten;
winkelend publiek in winkelstraat
25 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert op 26, 27 én 28 september over diverse aspecten op het woondossier. Het gaat dan om: De stemmingen op 26 september over 2 moties respectievelijk ingediend bij de tweeminutendebatten: a. Commissiedebat woningbouwopgave en koopsector en b. Notaoverleg prettig wonen...
22 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, U heeft tot 28 september gelegenheid te reageren op het inbreng verslag van het wetsvoorstel Regels over energiemarkten en energiesystemen (36378, Energiewet). We vragen u namens gemeenten aandacht voor het aspect van energiedelen.
Warmteleidingen
21 september 2023
Brief aan parlement
Actieplan Wapens en Jongeren, op weg naar een 2.0 versie De afgelopen jaren is het wapengebruik onder jongeren fors toegenomen. De daders van steekincidenten worden steeds jonger en het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn stijgt. Om deze problematiek terug te dringen, is in 2020 het Actieplan Wapens en Jongeren...
21 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 27 september debatteert u met demissionair minister Van Gennip over Inburgering en Integratie. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor vier onderwerpen: De structurele financiële middelen voor de Inburgeringswet zijn ontoereikend voor gemeenten; Zet de ingeslagen weg om de wet te verbeteren voort, zoals...
2 vrouwen in gesprek
19 september 2023
Brief aan parlement
Uw Kamercommissie spreekt over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat graag op uw uitnodiging in om hierover in gesprek te gaan. Dit position paper is ingedeeld als volgt: We gaan eerst in op de vragen die de commissie gesteld heeft; Daaronder volgt onze visie rondom...
18 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op dinsdag 26 en woensdag 27 september behandeld u het wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36333). Dit is een voor gemeenten zeer aangelegen onderwerp waarover we u al vaker onze visie hebben gegeven.
Jongen in asielzoekerscentrum