30 maart 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Slob, Hierbij ontvangt u onze reactie op het conceptontwerpwetsvoorstel van de gemoderniseerde Archiefwet 2021, dat u ons bij brief van 2 december 2019 (kenmerk 17765350) hebt aangeboden. Wij zijn gematigd positief over het voorliggende ontwerp, waarover wij mede met uw steun een uitvoeringstoets hebben laten opstellen door VNG...
30 maart 2020
Overige brief
De WSGO is op zoek naar 3 bestuursleden, waaronder een bestuurslid dat de rol van penningmeester gaat vervullen. De WSGO nodigt burgemeesters en wethouders van harte uit om zich kandidaat te stellen. Tot en met dinsdag 28 april 2020 kunt u zich kandidaat stellen. De selectiecommissie (met voorzitter Linda Voortman)...
27 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/010
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis na de ledenbrief van vorige week.
26 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/009
De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst goede afweging vragen.
24 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 26 maart debatteert u weer met het kabinet over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met dit bericht willen we u informeren over wat gemeenten doen. Het coronavirus raakt het wel en wee van iedereen: jonge en oude mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid, en allen...
20 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Van het kabinet heeft u een brief ontvangen als vervolg op de Kamerbrief in november over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten vinden het belangrijk om vanuit hun verantwoordelijkheid hun opvattingen met u te delen. In 2015 is, in lijn met de conclusie van een parlementaire commissie...
20 maart 2020
Brief aan kabinet
Excellentie, Veel gemeenteraden en provinciale staten maken zich, omdat de mogelijkheden op reguliere wijze bijeen te komen zijn beperkt door de maatregelen tegen het coronavirus, zorgen over de continuïteit van vergadering en besluitvorming.
18 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/008
De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen. Ook voor de wijze waarop wij als Vereniging...
17 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/007
Veel gemeenten werken actief aan digitale inclusie. Wat nu wordt gedaan, is echter nog niet genoeg. Uit onderzoek uitgevoerd door de Ombudsman blijkt dat circa een kwart van de burgers en ondernemers vindt dat de digitalisering te snel gaat. Zij vinden dat de overheid nog onvoldoende doet om burgers –...
2 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/006
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van vicevoorzitter commissie Europa & Internationaal en voorzitter College voor Arbeidszaken. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures...