22 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft maandag 27 maart uw notaoverleg over Water en Bodem Sturend. Graag geeft de VNG u het standpunt mee namens gemeenten. Het belang van Water en Bodem Sturend kan moeilijk overschat worden. De Kamerbrief van 25 november 2022 laat...
22 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Mobiliteit, Op 30 maart debatteert u met de minister en staatssecretaris over de strategische keuzes met betrekking tot bereikbaarheid. Gemeenten en provincies delen graag enkele strategische afwegingen met u voorafgaand aan dit debat, in de hoop dat u dit betrekt bij uw inbreng. U vindt ons position paper...
22 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/010
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: Jeugdbescherming is een belangrijke wettelijke taak die uitgevoerd wordt door de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Al geruime tijd staan deze GI’s en daarmee de bescherming van jeugdigen onder grote druk. Met inspectierapporten is hier herhaaldelijk aandacht voor gevraagd. Ook de FNV heeft bij herhaling...
21 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/009
Geachte leden van college en gemeenteraad, De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 11 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG- commissies (inclusief colleges), waaronder de vacature van vicevoorzitter. We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. In de profielschetsen in...
20 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/008
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG Model Verordening gemeentelijke rekenkamer. Dit model is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Deze wet is op 1 januari 2023 in werking getreden en kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten...
20 maart 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins-Slot, De VNG heeft reikhalzend uitgezien naar het wetsvoorstel Wet op de Politieke Partijen. We herkennen de intentie om een gelijk speelveld te creëren voor lokale politieke partijen en de onafhankelijke positie van lokale politieke partijen te vergroten. De afgelopen jaren heeft de VNG zich maximaal ingezet om...
16 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft op 22 maart het debat klimaatakkoord gebouwde omgeving. De VNG wil wederom uw aandacht vragen om sneller structurele isolatiemaatregelen te nemen om de energielasten voor onze inwoners te verlagen en inkomenssteun te voorkomen. De huidige winter loopt op zijn eind maar de energieprijzen zullen naar...
12 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 8 februari zonden wij u onze opvattingen over het Wetsvoorstel bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg (35515) ten behoeve van de behandeling die u begon op 14 februari. Onze oproep was de wet voortvarend te behandelen, omdat in de wet een aantal voor gemeenten belangrijke zaken...
10 maart 2023
Brief aan parlement
Op 16 maart is het debat over de Wet open overheid (WOO). Dit onderwerp staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. Namens de medeoverheden brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht.
10 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte heer Sneller en mevrouw Kathmann, De VNG en NVVB hebben op 23 december 2021 hun consultatieadvies uitgebracht over uw initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal (hierna: het wetsvoorstel). In ons advies hebben we gevraagd in het verdere wetstraject rekening te houden met de ervaringen met de herindelingsverkiezingen in...