23 november 2021
Brief aan parlement
Op 29 november behandelt u het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022. Eind maart heeft u het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontvangen. Wij roepen u op er bij de minister op aan te dringen samen met gemeenten en ketenpartners door te...
23 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/080
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsledenbrief asiel en migratie, waarin wij u informeren over actuele ontwikkelingen. Deze nieuwsledenbrief ontvangt u voortaan tweewekelijks naar aanleiding van de overleggen van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT). In deze eerste nieuwsledenbrief gaan wij in op de...
22 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/079
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 16 november 2021 (Lbr. 21/077) hebben wij aangegeven dat de geplande fysieke VNG Bestuurdersdag en ALV van 26 november a.s. vanwege de ontwikkelingen rond corona zouden worden uitgesteld tot 4 februari 2022. Achteraf blijkt dat op deze dag alle burgemeesters...
19 november 2021
Ledenbrief
We hoopten met z’n allen dat het niet zou moeten, maar toch kondigde het kabinet onlangs verscherpte coronamaatregelen aan. Het op- en afschalen van maatregelen levert onzekerheden op voor onze inwoners, ondernemers, maar zeker ook voor u als bestuurders en uw medewerkers. Specifiek maken we ons in steeds grotere mate...
18 november 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 22 november a.s. debatteert u over het onderdeel Integratie en Maatschappelijke Samenhang (beleidsartikel 13) van de begroting SZW (XV) voor 2022. Op de agenda staat onder meer het thema inburgering. Binnenkort treedt de Wet Inburgering 2021 in werking. VNG en Divosa zijn er enthousiast over...
18 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/078
In de ledenbrief van 29 oktober 2021 hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd. In aanvulling hierop delen we hiermee met u een standpuntenbrief van het VNG-bestuur over onze inzet voor de Hervormingsagenda. De bestuurdersdag van 26 november is uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, in...
16 november 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/077
Vanwege het sterk gestegen aantal coronabesmettingen en de aangescherpte kabinetsmaatregelen in het kader van de huidige lockdown, heeft het VNG-bestuur besloten om de op 26 november a.s. geplande VNG Bestuurdersdag en najaars-ALV uit te stellen tot vrijdag 4 februari 2022. De locatie blijft het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Op 26...
16 november 2021
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 30 november tot 2 december 2021 de begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Graag geeft de VNG u gemeentelijke standpunten mee op twee dossiers. Dat zijn: 1. Stikstofaanpak biedt nog geen oplossing Er moet op korte termijn stikstofruimte komen voor ruimtelijke ontwikkelingen; Een helder...
16 november 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Vandaag zagen wij dat u morgen vanaf 12.00 uur een wetgevingsoverleg heb gepland over de Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961). Vanuit...
15 november 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Schipper-Spanninga, U heeft ons op verzoek van de minister van BZK mede namens de andere betrokken bewindslieden van VWS, JenV en SZW gevraagd om in zeer korte tijd te reageren op de beoogde Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen. Onder deze zeer dringende omstandigheden denken wij graag mee over de...