Nieuws
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie SZW, U vergadert op 5 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Man aan het werk in een plantsoen
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS, U vergadert op 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Veel mensen en kinderen staan voor een schoolgebouw
29 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie J&V, U vergadert op 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen...
Bewoners asielzoekerscentrum met fietsen
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat , U vergadert 7 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen...
Autosnelweg van bovenaf
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit , U vergadert 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
25 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat , U vergadert 5 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u...
Bouwvakker brengt isolatiemateriaal aan
24 augustus 2023
Overige brief
Geachte mevrouw Jansen, beste Irene, Namens de gemeenten willen wij onze waardering uitspreken voor de inspanningen die zijn geleverd bij het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie vormt een belangrijke basis voor de Nota Ruimte en daarmee het toekomstige ruimtelijke beleid en de samenwerking tussen gemeenten...
Luchtfoto Haarlemmermeer
25 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/032
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Op 15 mei 2023 hebben wij u over de inhoud van de wet geïnformeerd en u de Handreiking goed verhuurderschap toegezonden. Met deze ledenbrief informeren wij u over de modelverordening die gemeenten...
Woonwijk met man op balkon
21 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Burg, Hierbij brengen wij onze grote zorgen naar voren rondom de doelgroep ‘derdelanders’ die op 4 september 2023 nog steeds in de gemeentelijke opvang van gemeenten verblijven en waarvan de opvang moet worden beëindigd.
groep asielzoekers buiten bij opvanglocatie