Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt in zijn weekjournaal kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders. Het is de bedoeling dat de Wet...