Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Janny Bakker-Klein onderzocht waarom professionals in het sociaal domein handelen zoals zij dat doen. Janny’s spraakmakende proefschrift uit 2019 kreeg veel...
Met enige regelmaat verschijnen er interessante en inspirerende artikelen en interviews die te maken hebben met de toegang tot het sociaal domein en die gaan over mensen die werken aan het verbeteren ervan.
Voor cliënten is het niet altijd makkelijk om toegang te krijgen tot zorgvoorzieningen uit het sociaal domein. Een verbetertraject van de VNG moet het makkelijker maken een beroep te doen op de voorzieningen. Wat steken de deelnemende gemeenten Middelburg en...
8 regio’s ontwikkelen in de periode tot november 2022 hun regionale schakelfunctie bodem. Met die schakelfunctie gaan ze voorzien in de behoefte van gemeenten aan kennis over de verschillende uitdagingen voor overheden, zowel boven als in de bodem.