Nieuws
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 8 december 2023 Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Howcom De partijen die gaan praten over een nieuw kabinet, moeten de gemeenten daar nadrukkelijk bij betrekken. Dat zei VNG-voorzitter Sharon Dijksma tijdens de algemene ledenvergadering...
Najaars ALV VNG
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 8 december 2023 Tekst: Marten Muskee | Beeld: Jiri Büller De stimuleringsregeling klimaatadaptatie moet een permanent karakter krijgen, adviseert vertrekkend deltacommisssaris Peter Glas. Het is een krachtig instrument dat gemeenten verder helpt bij de uitvoering. Glas...
Op 19 december is voor gemeentelijke medewerkers die de Appa-pensioenregeling voor wethouders uitvoeren een webinar over de voorgenomen plannen om het Appa-pensioen van wethouders onder een fondsgefinancierde pensioenregeling te brengen.
Op maandag 27 november vond er een netwerksessie 'communiceren onder de Omgevingswet en Wkb' plaats. Deze keer stond de sessie in het teken van participatie. Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet, maar wat is uw opgave als communicatieadviseur in dit...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 8 december 2023 Tekst: Leo Mudde Na een gemeentelijke carrière van 35 jaar stapt Erik de Ruiter, nu nog gemeentesecretaris van Helmond, over naar het Leger des Heils. Hij wordt daar regiodirecteur Zuidoost-Nederland.
Erik de Ruiter
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 8 december 2023 Tekst: Annemieke Diekman Heb je als raadslid een voorbeeldfunctie? De scheidslijn tussen publiek en privé is vertroebeld, zegt ethicus Paul Nieuwenburg. Buitenparlementaire oppositie past dan niet, vindt hij. Ook raadslid André Alting twijfelt.
Extinction Rebellion op de A12
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 8 december 2023 Tekst: Leo Mudde Het netwerk van grote plattelandsgemeenten, De P10, bestaat vijftien jaar. In die tijd is het uitgegroeid tot een vaste waarde in het bestuurlijk landschap.
Netwerk plattelandsgemeenten P10
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 8 december 2023 Tekst: Saskia Klaassen Ze stoppen met het betalen van boetes en schrijven zich uit bij het Bevolkingsregister. Gemeenten hebben hun handen vol aan soevereinen en autonomen die zich niet langer aan de regels...
Soevereinen