VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Auteur: Rutger van den Dikkenberg Michiel Schrier wordt de eerste kroonbenoemde SP-burgemeester van Nederland. De voormalig gedeputeerde van Fryslân, nu statenlid in die provincie én raadslid in Smallingerland, gaat aan de slag op...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Shutterstock Gemeenten kampen met grote tekorten in het sociaal domein, vooral omdat de vraag naar hulp groter is dan het beschikbare budget. Econoom Frank Kalshoven pleit...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Henri van der Beek Steeds vaker worden inwoners uitgenodigd voor vormen van burgerparticipatie. Maar wat betekent dat voor de juridische positie van de gemeenteraad? Jurist Joost...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Koos Bommelé Een nieuw actieprogramma moet geweld tegen hulpverleners terugdringen en mensen duidelijk maken dat agressie tegen hulpverleners niet geaccepteerd wordt, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Leo Mudde | Beeld: gemeente Borger-Odoorn Wil je dat je inwoners gezond gaan leven, laat dat dan vooral de boodschap zijn van de sportvereniging of de juf en meester van de basisschool...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021 Tekst: Leo Mudde | Beeld: Shutterstock Het was zo mooi bedacht: één gezin, één aanpak, één regisseur. Maar in de praktijk buitelen de hulpverleners in het sociaal domein nog altijd over elkaar en...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021
In elke provincie is nu een enthousiaste bestuurder uit een Global Goals Gemeente beschikbaar als verbinder tussen de VNG-campagne Gemeenten4GlobalGoals en de regio. Zij zijn de ogen en oren in het land en signaleren knelpunten en kansen, om zo het...
Een duurzaam 2030: dáár werken we naartoe. In de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, komen alle opgaven die gemeenten nu moeten aanpakken samen: de energietransitie, het tegengaan van ongelijkheid, het bevorderen van duurzaam economisch herstel. Maar met...