Deze wegwijzer hoort bij actie 16 uit de lijst met minimale acties. De gemeente heeft keuzen gemaakt over de uitgangspunten, structuur en insteek van het nieuwe omgevingsplan. Daarbij is ook bepaald in welke stappen en in welk tempo het nieuwe omgevingsplan...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 2 december 2022 Tekst: Marten Muskee | Beeld: Stadsarchief Zoetermeer Nieuw te bouwen woonwijken vragen om een ‘diverse’ opzet. Dat voorkomt de ouderdomsproblemen waar de nu zestig jaar oude groeikernen uit de jaren zestig mee te...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 2 december 2022 Tekst: Annemieke Diekman | Beeld: Shutterstock Bijna iedereen heeft weleens trek in een vette hap. Veel werkgevers, ook gemeenten, gaan hierin mee door deze snacks aan te bieden in de bedrijfskantine. Een aantal...
VNG Magazine artikel
VNG Magazine nummer 19, 2 december 2022 Tekst: Simone Onrust | Beeld: Pim Mul Als we in de toekomst verzekerd willen blijven van voldoende energie, kunnen we niet zonder kernenergie. Daarom is het belangrijk dat in elke energieregio nu al...