Ook voor Jacco van der Weel, kwaliteitsborger bij gBOU, is het de eerste keer dat hij de voormalige bakkerij Blancke in Klazienaveen bezoekt. Het pand, nu van binnen én buiten nog geheel jaren dertig, moet na de verbouwing voldoen aan...
In de periode van de inwerkingtreding van de wet tot 2029 moeten gemeenten het tijdelijke omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet.
Dit zijn de stappen die u nu al kunt zetten als het gaat om het voorbereiden van het kerninstrument 'programma'.
Het is niet noodzakelijk om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet direct het bestaande beleid om te zetten naar programma’s. Onder de Omgevingswet blijft het ook mogelijk het uitvoeringsgerichtere beleid voor de fysieke leefomgeving in andere beleidsdocumenten op te nemen.
Het programma is een beleidsinstrument. Net als de omgevingsvisie is een programma zelfbindend voor het bestuursorgaan dat het vaststelt (binnen een gemeente is dat het college van B&W). Anders dan het omgevingsplan is het programma dus niet direct bindend voor...
Eén van de opgaven voor gemeenten bij de Omgevingswet is digitalisering. In de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zal ook het programma getoond worden via de landelijke voorziening.
Programma’s zijn er in een aantal varianten: verplicht, onverplicht en de programmatische aanpak.
De grondslag van de omgevingsvisie is terug te vinden in de artikelen 3.1 en 3.2 van de Omgevingswet. Samen met de bijbehorende memorie van toelichting geeft dit een kader voor wat een omgevingsvisie zou moeten zijn.
In opdracht van Aan de Slag zijn er verschillende pilots omgevingsvisie uitgevoerd. Deze pilots hebben plaatsgevonden met verschillende groepen overheden in 2014-2015 en 2017-2018. De VNG is in 2018 gestart met een praktijkproef over het digitaliseren van een omgevingsvisie, samen...