Bestuursorganen zijn niet verplicht om gehele digitale postvakken met sms- of Whatsapp-berichten of e-mails te bewaren. De sms- en WhatsAppberichten en e-mails die bij het uitvoeren van overheidstaken gebruikt zijn, vallen wel onder de reikwijdte van de Wob en van...
Het kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Dit helpt gemeenten om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste...
Nu de coronamaatregelen langer duren, worden de sociale en mentale gevolgen voor mensen ook groter. Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld om extra steun te kunnen verlenen in deze periode en vraagt aan gemeenten om hier voor het merendeel invulling...
Door Inforsa (Joyce van der Welle en Marc Boevink) is onlangs een cliëntreis voor de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg ontwikkeld samen met het AcVZ (Actiecentrum Veiligheid en Zorg, het zorg- en veiligheidshuis van Amsterdam-Amstelland). Die ketenveldnorm is de...
Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er...
Dit jaar bestaat de lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) 5 jaar in Midden-Nederland. De aanpak is erop gericht om ernstig overlastgevend gedrag en criminaliteit te verminderen en recidive te voorkomen. Het omvat een mix van soorten interventies zoals zorginterventies, en...
Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
Binnen de Werkplaats DSO-keten heeft gemeente Texel de eerste iteratie succesvol doorlopen. In de tweede iteratie zijn wat issues naar voren gekomen. De verwachting is dat die nog binnen de werkplaats worden opgelost. VNG werkplaatscoach Leo van der Vlist deelt...
Het Omgevingsplan van een gemeente wordt gepubliceerd op het omgevingsloket. Hiermee is het toegankelijk voor inwoners en ondernemers die het willen raadplegen. Het digitale omgevingsplan is meer dan een digitaal document met een opsomming van juridische regels. Door die regels...