Monitoren en evalueren is belangrijk voor het versterken van integraal gezondheidsbeleid. Door tussentijds te evalueren en daarvan te leren kunt u uw aanpak of beleid verder brengen en waar nodig bijsturen. Daarmee dragen monitoring en evaluatie bij aan het bereiken van uw doelen.

In dit webinar van de VNG en het RIVM, gehouden op donderdag 27 juni 2024, vertelden we u welke keuzes u kunt maken om de voortgang of resultaten van uw integrale gezondheidsbeleid zichtbaar te maken. We deelden praktische tips en inspirerende voorbeelden waarmee uw gemeente aan de slag kan gaan.