Gemeenten investeren in de openbare gezondheid en een integrale aanpak om mensen de zorg te kunnen geven die ze nodig hebben.

Ons standpunt

Er zijn mensen die extra zorg nodig hebben, zoals verwarde personen, mensen in beschermd wonen, en dak- en thuislozen. Voor hen moeten we een integrale, persoonsgebonden aanpak uitwerken waar lokale bestuurders, zorgverleners en hulpverleners in de strafrechtketen bij betrokken zijn.

Nieuws Openbare gezondheid

Subsidie voor uw gezondheidsbeleid

Gemeenten kunnen subsidie voor hun gezondheidsbeleid krijgen. Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Bijvoorbeeld ouderen leren om te gaan met vallen of kinderen met een gezonde leefstijl? Als u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen.

Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Het Global Goal voor gezondheid omhelst veel subdoelen met gemeentelijke raakvlaken, zoals gezondheidszorg voor moeder en kind, het voorkomen en behandelen van verslavingen, maar ook verkeersveiligheid. Gemeentelijk beleid op deze thema’s draagt bij aan het Global Goal 3 voor gezondheid en welzijn.