De VNG en gemeenten werken, samen met de zorgsector en de politiek, aan de beweging van zorg naar gezondheid die al volop is ingezet. Het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bevatten afspraken die een impuls geven aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners. In het bijzonder hebben we aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. Zo zorgen we dat de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar is voor mensen die dat echt nodig hebben. De VNG ondersteunt gemeenten met de implementatie en uitvoering van de afspraken. Lees verder

Tijdlijn gezond en actief leven

Nieuws
3 februari 2023
Regelen aanspreekbaarheid (bestuurlijk en ambtelijk) op IZA-afspraken door andere partijen
30 juni 2023
Publicatie
30 juni 2023
Regiospecifieke indicatoren formuleren en regiobeeld opstellen
30 juni 2023
SPUK-IZA-middelen aanvragen voor de regio
1 juli 2023
Bestuurlijke route uitstippelen voor besluitvorming
30 september 2023
Uploaden positief advies op het plan van aanpak bij DUS-I
31 oktober 2023
15 november - 31 december: Indienen aanvraag SPUK IZA door mandaathoudende gemeente
15 november 2023
Regioplan IZA gereed
31 december 2023

Programmateam Gezond Leven

Het programmateam Gezond Leven ondersteunt gemeenten proactief bij de implementatie en uitvoering van IZA en GALA. Dit houdt lokale en regionale ondersteuning in, maar ook het werkbaar en uitvoerbaar maken van landelijke afspraken en werkagenda’s. Daarnaast ontwikkelen wij, samen met gemeenten, een toekomstvisie op gezond leven na 2026. Met vragen kunt u altijd terecht bij het programmateam via GezondEnActiefLeven@vng.nl.

Uitgelicht: Werkwijze indienen Plan van aanpak GALA en Sportakkoord II

kinderen spelen basketbal in het open lucht

Gemeenten die de Brede SPUK-regeling hebben aangevraagd, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het indienen van een integraal plan van aanpak is een van de voorwaarden voor het verlenen van de uitkering voor 2024 en de jaren erna. Het Plan van aanpak moet voorzien zijn van een positief advies.

Lees meer in ons bericht van 19 juni 2023

Video's/webinars Gezond Leven

De video hiernaast geeft een toelichting op de achtergrond van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de achtergrond, de uitgangspunten, het hoofddoel en de subdoelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We gaan in op wat van gemeenten in 2023 wordt verwacht en de financiering, en vertellen hoe de VNG gemeenten hierin ondersteunt.

Webinars

Kijk webinars terug via de links hieronder:

Roadmap

Een hulpmiddel bij de implementatie en uitvoering is de Roadmap IZA/GALA (pdf, 883 kB). De roadmap geeft enerzijds overzichtelijk en concreet weer voor welke opgaven gemeenten – samen met organisaties uit de zorg en het sociaal domein – vanuit IZA en GALA staan. Anderzijds biedt het inzicht in waarin gemeenten proactief kunnen handelen om de beweging te maken van zorg naar een gezond en actief leven. Daarbij is specifiek aandacht voor de rol van gemeenten en de samenhang met andere programma’s en akkoorden. 
 

Veel gestelde vragen

Publicaties & Brieven

Nieuwsbrief

 Het eerste nummer van de Nieuwsbrief InZAke Gezond Leven is verschenen. Bekijk deze aflevering en meld u aan voor de nieuwsbrief!