De VNG en gemeenten werken, samen met de zorgsector en de politiek, aan de beweging van zorg naar gezondheid die al volop is ingezet. Het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bevatten afspraken die een impuls geven aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners. In het bijzonder hebben we aandacht voor het verbeteren van de situatie van mensen met gezondheidsachterstanden en mensen in een kwetsbare situatie. Zo zorgen we dat de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar is voor mensen die dat echt nodig hebben. De VNG ondersteunt gemeenten met de implementatie en uitvoering van de afspraken.

Programmateam Gezond Leven

Het programmateam Gezond Leven ondersteunt gemeenten proactief bij de implementatie en uitvoering van IZA en GALA. Dit houdt lokale en regionale ondersteuning in, maar ook het werkbaar en uitvoerbaar maken van landelijke afspraken en werkagenda’s. Daarnaast ontwikkelen wij, samen met gemeenten, een toekomstvisie op gezond leven na 2026. Met vragen kunt u altijd terecht bij het programmateam via GezondEnActiefLeven@vng.nl.

Uitgelicht: Roadmap Gezond Leven

Een hulpmiddel bij de implementatie en uitvoering van het IZA en het GALA is de Roadmap Gezond Leven (pdf, 558 kB). Deze roadmap geeft overzichtelijk en concreet weer voor welke opgaven gemeenten staan, samen met organisaties uit de zorg en het sociaal domein. Daarnaast biedt de roadmap inzicht in waarin gemeenten proactief kunnen handelen om de beweging te maken van zorg naar een gezond en actief leven. Met specifieke aandacht voor de rol van gemeenten en de samenhang met andere programma’s en akkoorden.

Video's Gezond Leven

De video hiernaast geeft een toelichting op de achtergrond van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de achtergrond, de uitgangspunten, het hoofddoel en de subdoelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We gaan in op wat van gemeenten in 2023 wordt verwacht en de financiering, en vertellen hoe de VNG gemeenten hierin ondersteunt.

Nadere uitleg over IZA en GALA

Bekijk de video waarin VNG-directeur Leonard Geluk en VNG-commissielid Otwin van Dijk (burgemeester van Oude IJsselstreek) nadere uitleg geven over Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Ondertekening GALA: Leonard Geluk en Maarten van Ooijen

VNG-directeur Leonard Geluk besteedde aandacht aan de ondertekening van het GALA in zijn weekjournaal van 10 februari 2023, ook staatssecretaris Maarten van Ooijen komt aan het woord.  Het GALA loopt tot en met 2026, maar we zijn al in gesprek met het rijk over de periode daarna. Daarbij is de VNG scherp op financiële afspraken die nodig zijn om de financiële tekorten van 2026 op te lossen.

Overige video's

De herstelacademies in Rotterdam zijn laagdrempelig toegankelijke  steunpunten voor onder andere mensen met ernstige psychische aandoeningen. Door de herstelacademies kan duurdere zorg worden voorkomen. Bekijk de video 'Herstelacademies Rotterdam, een laagdrempelig steunpunt'. Meer video's volgen!

Praktijkvoorbeelden Loket Gezond Leven

Kijk ook eens op Loket Gezond Leven voor voorbeelden per thema.

Veel gestelde vragen

VNG Forum

Gezondheidsbeleid

1248 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 15:19

Publicaties & Brieven