De VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS hebben in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), ondertekend op 3 februari 2023, gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. We geven op samenhangende wijze uitvoering aan de doelstellingen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Lees verder

Tijdlijn gezond en actief leven

Nieuws
3 februari 2023
Agenda item
17 mei 2023
Afspraken over rol GGD bij realiseren afspraken GALA (en inzet middelen daarbij)
1 juni 2023
Regelen aanspreekbaarheid (bestuurlijk en ambtelijk) op IZA-afspraken door andere partijen
30 juni 2023
Regiospecifieke indicatoren formuleren en regiobeeld opstellen
30 juni 2023
Bestuurlijke route uitstippelen voor besluitvorming
30 september 2023
Deadline voor indienen integraal plan van aanpak, ondertekend door wethouder
30 september 2023
Uploaden positief advies op het plan van aanpak bij DUS-I
31 oktober 2023
Regioplan IZA gereed
31 december 2023

Ondersteuningsteam Gezond en Actief Leven

De VNG richt, met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), een ondersteuningsteam in dat laagdrempelig benaderbaar is voor gemeenten. Het team moet fungeren als een centraal punt en vraagbaak voor gemeenten voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Specifieke uitkering (SPUK).  Deze rol is vergelijkbaar met die van het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden van de VNG (tot en met 2022).

Gemeenten en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Toelichting op de achtergrond van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de achtergrond, de uitgangspunten, het hoofddoel en de subdoelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We gaan in op wat van gemeenten in 2023 wordt verwacht en de financiering. Tot slot vertellen we hoe de VNG gemeenten hierin ondersteunt.

Veel gestelde vragen

Publicaties & Brieven