Er zijn in Nederland grote verschillen in gezondheid; mensen in een kwetsbare sociaal-economische situatie leven veelal in omstandigheden waardoor ze vaker een slechtere (ervaren) gezondheid hebben. Deze gezondheidsachterstanden hebben een negatief effect op de kwaliteit van leven en de mogelijkheid om economisch en maatschappelijk te participeren. Achterliggende oorzaken moeten worden aangepakt om hier verandering in te brengen. Daarbij zijn ook de eerste 1000 dagen van een kind een belangrijk momentum.

De aanpak van gezondheidsachterstanden is een hoofddoelstelling in het GALA. In dit webinar belichten Pharos, JOGG, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Veiligheid.nl en het LKCA het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Veel informatie, praktische handvatten en goede voorbeelden van gemeenten komen aan bod. Het eerste uur gaat over gezondheidsachterstanden in het algemeen en het tweede uur gaat over Kansrijke start.