Persvoorlichting VNG

Voor vragen over de standpunten van de VNG, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunnen journalisten contact opnemen met de woordvoerders van de VNG.

Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk. De woordvoerder die het betreffende onderwerp in portefeuille heeft neemt dan dezelfde dag contact met u op.

De woordvoerders zijn bereikbaar per mail: woordvoerders@vng.nl of telefonisch (zie hieronder).

Bereikbaarheid juli - augustus

Tijdens de recesperiode zijn veel beleidsmedewerkers niet bereikbaar. De kans is daarmee aanwezig dat wij vragen niet kunnen beantwoorden. 

NB Vanwege de zomervakantie is er in week 29, 30 en 31 op vrijdag minimale bezetting. Heeft u een persvraag, stuur deze dan zo mogelijk eerder in de week naar woordvoerders@vng.nl. Alleen in zeer urgente situaties is op deze vrijdagen het Klant Contact Centrum van de VNG bereikbaar via het contactformulier of telefonisch via 070-373 83 93 (van 8.30 tot 17.00 uur) .

Statistieken lokaal bestuur

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Welke partij levert de meeste raadsleden in de grote steden? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren? Het antwoord op dit soort vragen is te vinden in de 'Statistieken lokaal bestuur'.