In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan op de pagina Wsw.

Cao Gemeenten

De cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Werkgevers en vakbonden onderhandelen sinds november 2020 over een cao voor alle gemeentelijke medewerkers voor 2021. De vakbonden braken het overleg in februari af, daarna lag het een tijd stil. In september protesteerden de vakbonden bij de VNG, ze overhandigden een petitie en legden een ultimatum voor met een opsomming van eisen. De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden gaan opnieuw in gesprek over de nieuwe cao. Houd het nieuws in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.

Publicaties & Brieven