In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan op de pagina Overzicht onderhandelingen cao Wsw.

Cao Gemeenten 2019-2020

De Cao Gemeenten 2019-2020 is definitief. Nadat een overgrote meerderheid van onze leden voorstemden, heeft het VNG bestuur het akkoord op donderdag 12 september 2019 bekrachtigd. De vakbonden hebben het akkoord ook bekrachtigd.

Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Nieuws

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.