In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan op de pagina Overzicht onderhandelingen cao Wsw.

Cao Gemeenten

De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao zijn in mei begonnen. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.

Vraag en antwoord

Overzicht akkoorden

Raadpleeg hier de Cao- en onderhandelingsakkoorden van de meest recente tot aan 1995.

Publicaties & Brieven