Ledenbrief nummer

Lbr. 23/051 LOGA 23/03

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen per 1 januari 2024. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2024-2025 en de nieuwe Cao SGO 2024-2025.

In deze brief staat de uitwerking van de afspraken over:

  1. Salarismaatregelen met ingang van 1 januari 2024
  2. IKB, premie reparatie-uitkering en toelagen
  3. De invloed van de salarismaatregelen op uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid
  4. De invloed van de salarismaatregelen op pensioengevend inkomen
  5. De invloed van salarismaatregelen op overige groepen
  6. Publicatie tekst Cao Gemeenten en Cao SGO           

De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO die vanaf 1 januari 2024 gelden. De desbetreffende artikelen vindt u in de cao’s. Zodra de cao-teksten gepubliceerd worden op vng.nlwsgo.nl en caogemeenten.nl wordt u daarover geïnformeerd. Dat zal in de loop van het eerste kwartaal van 2024 zijn.