Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem pleit in deze editie voor meer politie om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Wethouder Jouke Jongsma legt in een persoonlijk interview uit waarom hij het na een jaar alweer voor gezien houdt.

In de serie #VRIJ75 twee verhalen: over gemeentesecretaris Pieter Wierenga van Haren, die de hoogste prijs betaalde voor zijn verzet, en burgemeester René Verhulst van Ede onthulde onlangs het landmark Vensters op het Verleden, dat het verhaal van Operatie Market Garden vertelt.

Nu op Twitter

VNG Fora

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.