Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie VNG Magazine

Wethouder Rik van der Linden (Dordrecht) vertelt hoe de regio Drechtsteden fungeert als pilot in het Programma Regionale Energiestrategieën. De president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser bepleit 'grote slagen' bij publiek verantwoorden. Ook publiceren we het eerste artikel in de serie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017 en maart 2018.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.