Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Informatie voor collegeonderhandelingen

De maatschappelijke opgaven waarvoor alle gemeenten staan, zullen bij de collegeonderhandelingen aan de orde komen. Informatie over deze opgaven hebben wij bij elkaar in een overzicht gezet, dat u kunt gebruiken voor uw collegeprogramma.

Meest recente magazine

Het thema van deze editie is de i-Samenleving. Burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas ziet veel voordelen in de zogeheten 'technotrends' die op gemeenten afkomen. Maar, zo zegt ze, er moet ook een grens worden getrokken, al is het een illusie dat de technologische ontwikkelingen kunnen worden gestopt.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.