VNG Homepage

September: Maand van de Sturing in het sociale domein

De VNG heeft september uitgeroepen tot de Maand van de Sturing in het sociaal domein. De hele maand besteden we extra aandacht aan vraagstukken rond sturing en verantwoording, ook (gemeentelijke) professionals laten van zich horen. 

VNG-ondersteuning bij trekkingsrecht pgb (Jeugd & Wmo)

- Herhaald bericht - De VNG heeft een structuur ingericht om gemeenten aanvullend te ondersteunen bij de stappen die zij moeten zetten voor het pgb-trekkingsrecht.

VNG houdt Rijk verantwoordelijk voor prestatie SVB

De VNG heeft met de ketenpartners afspraken gemaakt voor het PGB-trekkingsrecht in het belang van de budgethouders. Het betreft afspraken over herbeoordelingen en het verbeterplan. 

VNG-brief aan Tweede Kamer over Wmo

Met het oog op het Kamerdebat van 9 september over de hervorming van de langdurige zorg vraagt de VNG aandacht voor een aantal ontwikkelingen die gemeenten zorgen baren. In een brief zetten we onze opmerkingen op een rij, gevolgd door een uitgebreide toelichting.   

Nieuwe vacatureronde bestuur en commissies VNG

De VNG zoekt kandidaten voor vacatures in het bestuur, een aantal vaste beleidscommissies en de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers. Kandidaatstellen kan tot uiterlijk 25 september 2015, 12.00 uur.

Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen

De ministers Ard van der Steur (VenJ) en Edith Schippers (VWS) en Jantine Kriens voorzitter van de VNG-directieraad hebben het 'Aanjaagteam verwarde personen' geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Bestuurlijk Netwerk Natuur & Nationale Groendag

Of het nu gaat om het sociaal domein, ruimtelijke ordening of de lokale economie, u staat voor stevige uitdagingen. Wist u dat het groen in uw gemeente is een krachtig middel om u hierbij te helpen? 

Van Zanen: Geef decentrale overheden meer ruimte

VNG-voorzitter Jan van Zanen pleit samen met zijn collega’s Peter Glas van de Unie van Waterschappen en Johan Remkes van het IPO voor meer ruimte aan de basis. Wat hen betreft is de rode draad door alle dossiers: versterking en vitalisering van de lokale democratie.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.