Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie vng magazine

In het themanummer over de arbeidsmarkt aandacht voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, de banenafspraak en een interview met Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken. Het coverinterview is dit keer met burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard over de strijd tegen ondermijning.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.