Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie

Voor het thema veiligheid kozen we als kapstok het tegengaan van overlast. Bijvoorbeeld de overlast die mensen met psychische problemen kunnen veroorzaken. Zorg alleen volstaat niet, aandacht voor veiligheid is eveneens geboden, weet burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg. Een sterk informeel netwerk is daarbij van groot belang. Als Van der Meijs een mail krijgt van een verontruste bewoner gaat ze er direct mee aan de slag. Dat kan natuurlijk makkelijker in een kleine gemeente met elfduizend inwoners dan in een grote 
stad, realiseert ze zich, maar door er snel bij te zijn én de politie erbij te betrekken, kun je escalatie voorkomen.

Nu op Twitter

VNG Fora

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.