Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

In deze editie van VNG Magazine een interview met Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10. De belangenclub van plattelandsgemeenten bestaat tien jaar. 'De stad is gebaat bij een vitaal platteland', aldus Van Selm.

We vroegen onlangs benoemde burgemeesters of ze zich bij hun sollicitatie hebben laten leiden door het feit dat burgemeesters steeds vaker bedreigd worden. Wim Kuijken blikt terug op de acht jaar dat hij Deltacommissaris was en burgemeester Wouter Kolff laat zien wat de mooiste plek van Dordrecht is.

Verder doen we verslag van de Bestuurdersdag, die 30 november in Utrecht plaatsvond, en komen de belangrijkste moties waarover tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gestemd is, aan bod.

Nu op Twitter

Verschilmakers

In het openbaar bestuur is er altijd veel aandacht voor structuren en bevoegdheden. Echt doorslaggevend zijn de ménsen in het openbaar bestuur. Wie zijn die verschilmakers? Wat drijft hen? Wat zijn hun ‘moments of being’ en hoe reageerden zij toen? Wie of wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels? Guido Rijnja ging met deze vragen op pad en kwam terug met tien verhalen. Vanaf eind augustus verschijnt elke twee weken een nieuw interview op VNG.nl.

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.