VNG Homepage

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2017

Traditiegetrouw hebben de medewerkers van het VNG-bureau alle rijksbegrotingen doorgelezen en de kabinetsplannen op een rij gezet. In onze ledenbrief leest u de maatregelen die voor gemeenten relevant zijn en vertellen we u wat de VNG vindt of doet.

Steekproefonderzoek veilig gebruik Suwinet

Gemeenten moeten aan zeven essentiële normen voldoen voor een veilig, vertrouwelijk gebruik van Suwinet. De Inspectie SZW doet nu een steekproefonderzoek onder de 198 gemeenten die bij een vorig onderzoek nog niet aan alle normen bleken te voldoen.

Raad op Zaterdag (Zwolle): presentaties beschikbaar

Ruim 140 raadsleden en griffiers bezochten zaterdag 24 september het regionale VNG-congres Raad op Zaterdag in Zwolle. De netwerkdag voor raadsleden stond deze keer vooral in het teken van de Omgevingswet.

Nacht van de Nacht, doet uw gemeente ook mee?

De Nacht van de Nacht is dit jaar op 29 oktober. Gemeenten staan dit jaar centraal in de campagne. In (aanloop naar) de Nacht van de Nacht roepen de Natuur en Milieufederaties gemeenten en bedrijven op om verlichting en aanlichting te doven en om dat de rest van het jaar ook vaker te doen.

Storende fout SZW in Nieuwsuur-item beschut werk

Staatssecretaris Klijnsma heeft in Nieuwsuur (uitzending vrijdag 23 september jl.) aangegeven dat gemeenten structureel € 34.000 per nieuwe beschut-werkplek van het Rijk krijgen. We krijgen daar veel vragen en opmerkingen van gemeenten over die dat bedrag niet herkennen.

Filmpjes verduidelijken rol gemeenteraad bij Omgevingswet

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u als gemeenteraadslid? In twee korte filmpjes geven VNG-omgevingsexpert Marco Lurks en raadsgriffier Pascale Georgopoulou uitleg.

Discussieer mee over een vitale lokale democratie!

De VNG-werkgroep Democratie en Bestuur roept raadsleden, wethouders en burgemeesters op om mee te discussiëren over de urgentie van het vitaliseren van een krachtige lokale democratie en bestuur.

Leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg

We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij gemeenten en partners. Maar hoe pakt u dit aan? 

VNG Magazine

Lees het nieuwste nummer, nr. 14, september 2016