Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

De gemeenteraadsverkiezingen zijn over:

De laatste editie van 2017 staat in het teken van Energie & Klimaat. Met een interview met Paul de Beer, D66-wethouder in Breda, over de aanpak van CO2-uitstoot. Wethouder Bert van der Meij (Westvoorne) legt uit hoe hij erin slaagt 68 sociale huurwoningen energieneutraal te maken. In Leiden zit de ondergrond zo vol, dat er geen leidingen voor het warmtenet meer bij passen. Dit probleem speelt in meer gemeenten, maar er is nog maar weinig kennis over. Tot slot roept stedenbouwkundige Han Meyer het Rijk op de regie te nemen bij de verbouwing van de delta.

Congres VNG Realisatie: Back to the future

Samen de grenzen verleggen en terugkijken vanuit de toekomst. Welke keuzes hebben een zo stevig fundament neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken? Een inspirerend congres met interactieve sessies, netwerkcafe’s, informatiemarkten en discussieplatforms over actuele thema’s. Voor gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken uitvoerders. Woensdag 28 maart in Utrecht. U komt toch ook?

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.