VNG Homepage

Gemeenten roepen op tot vitalisering lokale democratie

'Wij, gemeenten, moeten allemaal op onze eigen manier aan de slag met de vitalisering van de lokale democratie. Het Rijk roepen we op ons daarbij te ondersteunen. We proberen hen die zich nu afkeren toch te betrekken en te vertegenwoordigen. Dat is urgent!'

VNG helpt jeugdregio's met nieuwe rol jeugdstrafrechtketen

Jeugdstrafrecht, hoe zit het daar precies mee en wat is uw rol als gemeente? Lijkt het u leuk om daar een keer een college over te organiseren in eigen regio? Het VNG ondersteuningsprogramma Samenwerken met de jeugdstrafrechtketen helpt daar graag bij! 

Gemeenten huisvesten recordaantal vergunninghouders

In de maand november hebben gemeenten meer dan 4.700 statushouders kunnen huisvesten in (tijdelijke) woonruimte. Dat is 50% meer dan het gemiddelde aantal in voorgaande maanden. In totaal zijn er nu sinds 1 juli 2016 ongeveer 17.500 vergunninghouders gehuisvest in Nederlandse gemeenten.

Sociaal domein vraagt om transformatie kennisinfrastructuur

De transformatie in het sociaal domein vraagt óók om een snellere transformatie van de kennisinfrastructuur. Gemeenten willen ondersteuning van de landelijke en regionale wetenschaps- en kennisinstellingen. Ook van het Rijk vragen we snellere inzet op dit punt.

Dijkhoff wil weer in gesprek over bed-bad-brood

Staatssecretaris Dijkhoff heeft gisteren in de Tweede Kamer de deur weer op een kier gezet voor het hervatten van onderhandelingen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dijkhoff blies vorige week zondag een overleg met de VNG op het laatste moment af.

OTAV gaat door in 2017!

Gemeenten kunnen ook in 2017 gebruik blijven maken van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), een samenwerking van VNG en Rijk. Het OTAV beschikt over een helpdesk en biedt ondersteuning op maat via regionale accountmanagers en de inzet van experts.

VNG vraagt SVB om pgb-portaal te bouwen

Gemeenten vinden het tijd om tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke uitvoering te komen van het pgb-trekkingsrecht. De VNG heeft daarom deze week de SVB gevraagd het (technische) systeem voor het trekkingsrecht te bouwen, waar het budgethoudersportaal onderdeel van is.

Prestatieafspraken met corporaties: wat als het niet lukt?

Het ministerie van BZK krijgt veel vragen van gemeenten over wat er moet gebeuren als zij geen prestatieafspraken kunnen sluiten voor 15 december. Het ministerie geeft uitleg over de termijnen voor de prestatieafspraken. Het is en blijft een lokale aangelegenheid waarbij lokale partijen aan zet zijn.

VNG Magazine

Lees het nieuwste nummer, nr. 19, december 2016