Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwjaarsspeech Jan van Zanen

Gemeenten als knooppunt in de samenleving 

2017 staat in het teken van verkiezingen en een nieuw kabinet. Veel is nog onduidelijk, maar één ding is zeker: er moet samengewerkt worden. Gemeenten staan als knooppunt in de samenleving  klaar om die samenwerking aan te gaan, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen in zijn nieuwjaarsspeech.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.