VNG Homepage

VNG Regioavondbijeenkomsten Agenda 2016

Wat moeten de belangrijkste gemeentelijke thema’s voor 2016 zijn en wat wordt de Agenda 2016? In zes regionale avondbijeenkomsten dit najaar vraagt de VNG haar leden om de prioriteiten aan te geven en de koers voor 2016 te bepalen. 

Kabinet zet verhoudingen tussen overheden onder druk

Voor de opvang van vluchtelingen is draagvlak bij gemeenten en bewoners een randvoorwaarde, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Gemeenten laten zien hun uiterste best te doen om voor die opvang én voor draagvlak te zorgen.

Update nu uw vastgoed, Wkpb, WOZ en belastingapplicaties

Per 1 januari 2016 beëindigt het Kadaster de levering van de Massale Output (MO). Zorg ervoor dat u tijdig overstapt naar het nieuwe product BRK Levering.  

Uitkomsten van Bestuurlijk Overleg over EMU-tekortnorm

VNG, IPO en UvW hebben via een brief aan minister Dijsselbloem van Financiën de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over de EMU-tekortruimte bevestigd.

Let op, nieuwe datum VNG Bestuurdersdag en BALV: 30 november

De gecombineerde VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV in de Jaarbeurs in Utrecht is verplaatst naar maandag 30 november. De dag staat in het teken van de vertaling van de Verenigingsstrategie Gemeente 2020 naar een VNG Agenda 2016. 

VNG en jeugdbranches sturen Kamer brief over jeugdhulp

Alle gemeenten en gespecialiseerde jeugdhulpinstellingen zijn hard bezig met hun nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Als essentiële randvoorwaarden zien wij een stabiel, voldoende budget en beheerste transformatie. Hierover is een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

VNG stuurt Kamer position paper Begrotingsbehandelingen

Volgende week start de Tweede Kamer met de begrotingbehandelingen voor 2016. Via een position paper brengt de VNG voor gemeenten belangrijke punten onder de aandacht van de Kamerleden.

OTAV voor alle vragen rondom asiel en vergunninghouders

De grote stroom vluchtelingen zorgt bij gemeenten voor veel dilemma’s en vraagstukken. De vraag naar huisvesting voor vergunninghouders die gekoppeld is aan gemeenten wordt nog groter.

VNG Regioavondbijeenkomsten Agenda 2016