VNG Homepage

Inspraak Nederlandse steden in Urban Agenda Habitat III

De Verenigde Naties stellen dit najaar de nieuwe (derde) wereldwijde Stedelijke Agenda (New Urban Agenda Habitat III) vast. Nederlandse steden hebben invloed op deze nieuwe agenda door via de VNG hun stem te laten horen.

Brochure 'Q&A’s over de Erfgoedwet'

Op 1 juli trad de Erfgoedwet in werking. Ter voorbereiding hield de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) dit voorjaar informatiemiddagen, de vragen die daar werden gesteld zijn gebundeld in de brochure ‘Q&A’s over de Erfgoedwet, voor gemeenten en provincies'.

Gemeenten en onderwijs in regio: ROB steunt uw samenwerking!

Jongeren in uw regio een succesvolle start bieden op de arbeidsmarkt? Met het project Regionaal Onderwijs Beleid steunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers. In dit bericht leest u over de hulp die u kunt krijgen. 

'Nieuwe afspraken nodig over opvang asielzoekers'

De instroom van asielzoekers is teruggelopen, de afspraken over de opvang van asielzoekers moeten daarom worden aangepast. Dat stelt burgemeester Jos Wienen (Katwijk), voorzitter van de VNG-adviescommissie Asiel en Integratie, vandaag in een interview met dagblad Trouw.

Chatsessies over het IKB

Het Individueel keuzebudget (IKB) treedt in werking op 1 januari 2017. Werkt u op een afdeling P&O en heeft u vragen over het IKB? Doe dan mee aan de chatsessies op dinsdag 23 en maandag 29 augustus tussen 14.00 en 15.30 uur.

VNG Berichtenapp iWmo/iJw gelanceerd

De VNG Berichtenapp voor iWmo en iJeugd is nu beschikbaar. Deze applicatie maakt het ook voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw.

Normenstelsel schaarse besluiten: factsheet voor gemeenten

De rechtsontwikkeling rond schaarse besluiten is nog niet klaar, maar daarop kunnen gemeenten niet wachten. Zij moeten aan de slag met hun verordeningen waarin schaarse vergunningen worden geregeld. Over de aandachtspunten die daarbij van belang zijn is nu een factsheet beschikbaar.

Global Goals: Roadmap voor gemeenten

Lokale en regionale overheden presenteerden tijdens het High Level Political Forum over de Global Goals (11-20 juli in New York) een ‘Roadmap’ en een speciale app over het lokaliseren van de doelen.

Routerplanner Implementatie Omgevingswet


Lees verder