Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Verkiezingsblogs Jantine Kriens

Een reeks blogs van Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, rond de raadsverkiezingen.

Congres VNG Realisatie: Back to the future

Samen de grenzen verleggen en terugkijken vanuit de toekomst. Welke keuzes hebben een zo stevig fundament neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken? Een inspirerend congres met interactieve sessies, netwerkcafe’s, informatiemarkten en discussieplatforms over actuele thema’s. Voor gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken uitvoerders. Woensdag 28 maart in Utrecht. U komt toch ook?

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.