Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Verschilmakers

In het openbaar bestuur is er altijd veel aandacht voor structuren en bevoegdheden. Echt doorslaggevend zijn de ménsen in het openbaar bestuur. Wie zijn die verschilmakers? Wat drijft hen? Wat zijn hun ‘moments of being’ en hoe reageerden zij toen? Wie of wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels? Guido Rijnja ging met deze vragen op pad en kwam terug met tien verhalen. Vanaf eind augustus verschijnt elke twee weken een nieuw interview op VNG.nl.

Nieuwste editie magazine

In deze editie staat het thema Mobiliteit centraal, met o.a. Pieter Litjens over verkeersveiligheid, innovatieve oplossingen om de steden te bevoorraden, Boudwijn Revis en Jan-Willem van der Pas over de bereikbaarheid van de (Rand)stad en Rik van der Linden, die namens de VNG aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord zat. Plus: de belangrijkste maatregelen uit de Rijksbegroting 2019 en de reactie van VNG-voorzitter Jan van Zanen op de plannen van het kabinet.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.