Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Verschilmakers

In het openbaar bestuur is er altijd veel aandacht voor structuren en bevoegdheden. Echt doorslaggevend zijn de ménsen in het openbaar bestuur. Wie zijn die verschilmakers? Wat drijft hen? Wat zijn hun ‘moments of being’ en hoe reageerden zij toen? Wie of wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels? Guido Rijnja ging met deze vragen op pad en kwam terug met tien verhalen. Vanaf eind augustus verschijnt elke twee weken een nieuw interview op VNG.nl.

Nieuwste editie VNG Magazine

Burgerparticipatie geldt als haarlemmerolie om de lokale democratie nieuw leven in te blazen. Assertieve inwoners nemen positie in, maar de stem van de minderheid of de zwijgende meerderheid speelt nog geen rol in de besluitvorming. Om tot een echt unaniem gedragen besluit te komen, maakt wethouder Winnie Prins van Leefbaar Zeewolde - te gast op de VNG Bestuurdersdag op 30 november - gebruik van Deep Democracy: mond dicht en ‘superluisteren’.

Verder in deze editie van VNG Magazine: input van de provinciale afdelingen voor de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024, de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen door de Raad van Europa, een interview met wetenschapper Caroline Nevejan over het ritme van de stad en de mooiste plek van Veenendaal volgens waarnemend burgemeester Piet Zoon.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.