Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie VNG Magazine

Of er vóór kerst een Klimaatakkoord ligt of niet, de vraag is wat gemeenten nú al doen om straks CO2-neutraal te zijn. Veel, zo blijkt. Groningen geldt als lichtend voorbeeld voor andere gemeenten, vindt onder meer de Europese Commissie. Wethouder Mattias Gijsbertsen legt in dit themanummer uit wat de stad doet om al in 2035 compleet CO2-neutraal te zijn. Ook Ameland en Saba, zij het op andere schaal, hebben grote ambities. Op het gebied van duurzame energie lopen de eilanden voorop. In Midden-Drenthe wordt hard gewerkt aan de aanleg en de exploitatie van een zonnepark. Daarmee wordt de gemeente zelf een speler op de energiemarkt. Een lastige kwestie is de verduurzaming van particuliere woningen en dan vooral de betaalbaarheid. In twee artikelen belichten we de kansen én bedreigingen hiervan.

Nu op Twitter

Verschilmakers

In het openbaar bestuur is er altijd veel aandacht voor structuren en bevoegdheden. Echt doorslaggevend zijn de ménsen in het openbaar bestuur. Wie zijn die verschilmakers? Wat drijft hen? Wat zijn hun ‘moments of being’ en hoe reageerden zij toen? Wie of wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels? Guido Rijnja ging met deze vragen op pad en kwam terug met tien verhalen. Die verhalen zijn gebundeld in het boekje 'Verschilmakers' dat u bij de VNG kunt bestellen.

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.