VNG Homepage

Schrijf u nu in voor de Bestuurdersdag/BALV 2016

Woensdag 30 november organiseert VNG weer een gecombineerde Bestuurdersdag en Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV). Thema van deze dag is: Samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Brandweeracties opgeschort, vervolg onderhandelingen

Op 7 oktober werd het overleg tussen de Brandweerkamer en de bonden over de reparatie van het FLO-overgangsrecht hervat. Door beide partijen zijn inmiddels stappen gezet, waardoor er vertrouwen is dat de onderhandelingen op korte termijn kunnen worden afgerond.

Wachtlijsten: regionale aanpak gemeenten en jeugdaanbieders

De VNG en vier brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders ontwikkelden een regionale aanpak bij wachtlijsten en wachttijden: voor gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen. Het gaat om de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC. 

Burgemeester Maastricht spreekt Habitat III-conferentie toe

Vandaag nemen de VN-lidstaten in Quito (Ecuador) een nieuwe wereldwijde stedelijke agenda (New Urban Agenda) aan. Namens alle Nederlandse gemeenten sprak Annemarie Penn, burgemeester van Maastricht, haar waardering uit voor de inzet van gemeenten wereldwijd in de totstandkoming ervan.

Landelijke Energiecampagne gestart

Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van de campagne om huiseigenaren te stimuleren hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Doel van deze driejarige campagne is om woningbezitters van huizen met energielabel C of lager aan te sporen energiebesparende maatregelen te nemen.

Terugblik vergadering VNG-bestuur 6 oktober 2016

In aanloop naar de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 30 november a.s. sprak het VNG-bestuur over collectivisering.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in kaart

De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten. Bij bijna twee op de drie huurders van een corporatiewoning sluit de huur die zij betalen aan bij hun inkomen. Deze en nog veel meer feiten over wonen vindt u in de Lokale Monitor Wonen. 

Kwetsbare jongeren op weg helpen: VNG vraagt klankbordleden

Tienduizenden jongeren hebben de aansluiting van opleiding naar werk gemist en staan op een zijspoor. We werken met zijn allen aan een betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor deze kwetsbare groep. Hiervoor is een klankbordgroep en interactief forum ingericht: praat en denk mee!

VNG Magazine

Lees het nieuwste nummer, nr. 16, oktober 2016