VNG Homepage

'Complexe problemen horen niet thuis bij wijkteams'

'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten koste van groep waar ze zich op zouden moeten richten.'

Werkboek Maatwerkdemocratie

Afgelopen juni presenteerde de VNG-Denktank het Jaarbericht 2016 over de maatwerkdemocratie. De Denktank doet daarin diverse voorstellen om het werk van de gemeenteraad te verbeteren. Er is nu ook een Werkboek Maatwerkdemocratie verschenen.

Congres Toezicht en handhaving kinderopvang: komt u ook?

Kennis en inspiratie opdoen, dat kunt u op het congres Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Dit jaarlijkse congres voor gemeenteambtenaren kinderopvang en GGD-toezichthouders is op 29 november. U kunt zich nu inschrijven. 

Code Oranje voor verandering politieke democratie

- bron: VNG Magazine - Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers heeft een initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie. Dat onder de naam Code Oranje.

'Geef ons de sleutel voor tegengaan klimaatverandering'

Vandaag vindt de Nationale Klimaattop plaats. Voor de voorzitters van de VNG, het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de UvW (Unie van Waterschappen) was de top aanleiding voor een ingezonden brief, gepubliceerd in dagblad Trouw.

Einde in zicht normaliseringsdebat rechtspositie ambtenaren

De Eerste Kamer behandelde gisteren (25 oktober) in tweede en laatste termijn het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. De Senaat stemt op 8 november over het wetsvoorstel.

Terugblik Commissie Milieu, Energie en Mobiliteit oktober

De VNG commissie Milieu, Energie en Mobiliteit heeft op donderdag 6 oktober vergaderd. Op de agenda stond onder andere fietsparkeren en overlast van houtrook.

Spelregels voor professioneel vastgoedmanagement

Afgelopen jaar werkten ruim 50 gemeenten mee aan het formuleren van spelregels voor professioneel gemeentelijk vastgoedmanagent. De spelregels kunnen worden gebruikt als referentieregels. Gemeenten kunnen zelf kiezen welke regels ze wel of niet willen overnemen.

VNG Magazine

Lees het nieuwste nummer, nr. 16, oktober 2016