Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

De gemeenteraadsverkiezingen zijn over:

Congres VNG Realisatie: Back to the future

Samen de grenzen verleggen en terugkijken vanuit de toekomst. Welke keuzes hebben een zo stevig fundament neergelegd dat we er 30 jaar later nog mee werken? Een inspirerend congres met interactieve sessies, netwerkcafe’s, informatiemarkten en discussieplatforms over actuele thema’s. Voor gemeentesecretarissen, directeuren en hoofden van gemeentelijke diensten en domeinen, I&A managers en betrokken uitvoerders. Woensdag 28 maart in Utrecht. U komt toch ook?

Gezondheid in ruimtelijk beleid is het thema van deze editie. Met een interview met wethouder Wilma van der Rijt (Heeze-Leende) over volksgezondheid en de veehouderij. De gemeente Staphorst heeft gezondheid opgenomen in de omgevingsvisie, die de raad al heeft opgesteld. Het KNMI adviseert over hittestress en Hellendoorn en Gennep brengen ouderen in beweging met zogeheten 'speeltuinen voor volwassenen'.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.