Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

LET OP: VNG GESLOTEN

De VNG is donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei gesloten.


Maandag 29 mei zijn wij weer bereikbaar.

Nieuwste editie VNG Magazine

In aanloop naar het VNG Jaarcongres en de algemene ledenvergadering - volgende maand in Goes - licht burgemeester Franc Weerwind toe wat de nieuwe, derde functie van de VNG, Samen Organiseren, inhoudt.

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.