VNG Homepage

Civiele Rechter kent schadevergoeding toe bij misbruik Wob

Voor het eerst heeft een civiele rechter een schadevergoeding toegekend aan een gemeente vanwege misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente Leiden lukte het via deze ongebruikelijke weg de gemaakte kosten te verhalen.

Herbeoordeling pgb-overgangscliënten moet snel én zorgvuldig

Het herbeoordelen van overgangscliënten AWBZ/Wmo is een flinke klus. En in het geval van pgb-houders kost het verwerken van SVB-toekenningsberichten extra tijd. Betalingsproblemen moeten worden voorkomen, maar herbeoordelingen moeten ook zorgvuldig gebeuren, in het belang van de cliënten.

VNG-cie. Raadsleden & Griffiers: werving kandidaten

Eind dit jaar start de VNG met een commissie voor raadsleden en griffiers. Een commissie die bij actuele onderwerpen in een vroegtijdig stadium de positie en rol van de raad op de kaart zet. Raadsleden en griffiers kunnen zich vanaf vrijdag 4 september aanmelden voor de commissie!

VNG-advies informatiebeveiliging Suwinet

De inspectie SZW onderwerpt alle gemeenten nog in 2015 aan een onderzoek naar de  informatiebeveiliging van Suwinet. In onze ledenbrief vindt u informatie over de maatregelen die wij u adviseren te nemen om de informatiebeveiliging te verbeteren.

Collectief tegen Kindermishandeling!

Rijk en VNG zijn het project 'Collectief tegen Kindermishandeling' gestart. Dit richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Voor dit doel zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.  

Raadsledentour VNG: bijeenkomsten raadsleden & griffiers

Vanaf september houdt de VNG in samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen en diverse griffierskringen opnieuw een reeks regionale raadsledenbijeenkomsten. Kennis, uitwisseling en praktijk staan centraal. Raadsleden en griffiers zijn van harte uitgenodigd!

Al aangemeld voor VNG-bijeenkomst Kleine gemeenten?

Hoe gaan kleine gemeenten om met samenwerking? Wat zijn de uitdagingen, en vooral waar liggen de kansen? Dat zijn de thema's van de VNG bijeenkomst Kleine gemeenten op 16 september. Gastgemeente is de gemeente Brielle.

Transformatie Sociaal Domein: groot(s) raadsledencongres!

Hoe maak je de slag van transitie naar een daadwerkelijk vernieuwende manier van werken? Hoe houdt de raad zicht en controle? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein. Mis het niet en schrijf nu in!

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.