VNG Homepage

Ledenraadpleging Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

De VNG sloot gisteren met het kabinet het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielstroom. Beide partijen willen de integratie en participatie van vergunninghouders bevorderen via afspraken op het gebied van onderwijs, werk en gezondheid. 

Na faillissement TSN: continuïteit hulp overal geregeld

Gemeenten dragen zorg voor de continuïteit van ondersteuning van cliënten bij faillissement van een gecontracteerde aanbieder. In dat geval moeten zij alternatieven onderzoeken. Na het faillissment van TSN hebben alle gemeenten nu de continuïteit van de huishoudelijke hulp geregeld.

AMvB inkoop Wmo is verbeterd, maar roept nog vragen op

De herziene tekst van de (concept)AMvB inkoop maatschappelijke ondersteuning komt op een aantal punten tegemoet aan bezwaren van gemeenten. Maar de tekst zoals die er nu ligt - en vooral de nota van toelichting - roept bij gemeenten nog wel veel vragen op.  

Bestuur stemt in met akkoord kosten invoering Omgevingswet

Het VNG-bestuur heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de verdeling van kosten rond de invoering van de Omgevingswet. VNG, IPO en UvW hadden met het Rijk afgesproken het resultaat van hun onderhandelingen met een positief advies voor te leggen aan de verschillende achterbannen.

Afspraken kabinet en VNG over participatie vergunninghouders

Blijven is meedoen. Het kabinet en de VNG maakten vandaag afspraken om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving.

Rfv: plattelandsgemeenten tegemoet komen

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert minister Plasterk om vast te houden aan de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefondscluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing ten gunste van kleine gemeenten. 

Voor peuters voortaan een plek op de voorschoolse opvang

Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden Rijk en gemeenten het belangrijk dat peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. Voortaan is er voor kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar een plek op de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

Deadline voor opt-in keuze monitor Sociaal Domein nadert

Kiest u er als gemeente voor uw gegevens over het sociaal domein te publiceren op Waarstaatjegemeente.nl en Statline? Dan heeft u tot uiterlijk vrijdag 6 mei de mogelijkheid uw opt-in-besluit kenbaar te maken aan het CBS!

VNG Magazine

Het VNG Magazine is verschenen. Bekijk het nieuwste nummer.