Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Geld en expertise voor wederopbouw na orkaan Irma

Jan van Zanen: 'De focus ligt nu bij noodhulp. Wij zullen in nauw overleg met het landsbestuur van Sint Maarten en de gemeentebesturen van Sint Eustatius en Saba kijken hoe we kunnen helpen bij de volgende fase: structurele wederopbouw. Nederlandse gemeenten zouden bijvoorbeeld kunnen helpen bij haven- en gebiedsontwikkeling, herhuisvesting en vergunningverlening, afvalverwerking, watermanagement, maar ook bij projecten gericht op onderwijs en inrichting van de openbare ruimte. Bij voorkeur ook in samenspraak met lokale maatschappelijke organisaties, het Rode Kruis en het Rijk.' Lees verder

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.