VNG Homepage

September: Maand van de Sturing in het sociale domein

De VNG heeft september uitgeroepen tot de Maand van de Sturing in het sociaal domein. De hele maand besteden we extra aandacht aan vraagstukken rond sturing en verantwoording, ook (gemeentelijke) professionals laten van zich horen. 

Bestuurlijk Netwerk Natuur & Nationale Groendag

Of het nu gaat om het sociaal domein, ruimtelijke ordening of de lokale economie, u staat voor stevige uitdagingen. Wist u dat het groen in uw gemeente is een krachtig middel om u hierbij te helpen? 

Van Zanen: Geef decentrale overheden meer ruimte

VNG-voorzitter Jan van Zanen pleit samen met zijn collega’s Peter Glas van de Unie van Waterschappen en Johan Remkes van het IPO voor meer ruimte aan de basis. Wat hen betreft is de rode draad door alle dossiers: versterking en vitalisering van de lokale democratie.

Gezamenlijke aanpak goede arbeidsvoorwaarden thuishulpen

Thuishulpaanbieders, gemeenten en vakbond slaan de handen ineen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de thuishulp. Samen willen ze voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs.

VNG-Visitatiecommissie Informatieveiligheid van start

De VNG stelt een tijdelijke Visitatiecommissie Informatieveiligheid in. De commissie gaat gemeenten op bestuurlijk niveau adviseren over informatieveiligheid.

Deze week in VNG Magazine: Special Jeugd: het kwetsbare kind

Een kind kan er niets aan doen dat het opgroeit in een arm gezin. Daarom voeren steeds meer gemeenten een beleid dat specifiek is gericht op armoedebestrijding onder kinderen. Want voor kinderen die niet kunnen méédoen, dreigt maatschappelijke uitsluiting.

Eigen bijdragen Wmo: wat zijn de regels?

Gemeenten kunnen voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage vragen (vergelijkbaar met de Wlz, voorheen AWBZ). Daarbij zijn ze gebonden aan landelijke regels. Het Rijk houdt er bij het toekennen van het Wmo-budget rekening mee dat gemeenten eigen bijdragen innen.

Civiele Rechter kent schadevergoeding toe bij misbruik Wob

Voor het eerst heeft een civiele rechter een schadevergoeding toegekend aan een gemeente vanwege misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente Leiden lukte het via deze ongebruikelijke weg de gemaakte kosten te verhalen.

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.