Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie magazine

In deze editie onder meer een interview met Martin Broers, gemeentesecretaris van Berkelland, over de urgentie van samenwerken. Wethouder Carla Koers licht toe hoe Zevenaar duurzaam gaat worden - 'Je kunt het fundament maar één keer leggen'- en griffier Toon Dashorst van de gemeenteraad van Groningen was aanwezig bij het griffierscongres in ProDemos met als thema 'de griffier als motor van de lokale democratie'. Waarstaatjegemeente, een dashboard vol informatie dat als basis van beleid kan dienen, bestaat vijf jaar. We laten een burgemeester, raadslid en onderzoeker aan het woord over de meerwaarde van deze 'datahemel'.

Nu op Twitter

VNG Fora

Verschilmakers

In het openbaar bestuur is er altijd veel aandacht voor structuren en bevoegdheden. Echt doorslaggevend zijn de ménsen in het openbaar bestuur. Wie zijn die verschilmakers? Wat drijft hen? Wat zijn hun ‘moments of being’ en hoe reageerden zij toen? Wie of wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels? Guido Rijnja ging met deze vragen op pad en kwam terug met tien verhalen. Die verhalen zijn gebundeld in het boekje 'Verschilmakers' dat u bij de VNG kunt bestellen.

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.