VNG Homepage

Civiele Rechter kent schadevergoeding toe bij misbruik Wob

Voor het eerst heeft een civiele rechter een schadevergoeding toegekend aan een gemeente vanwege misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente Leiden lukte het via deze ongebruikelijke weg de gemaakte kosten te verhalen.

Gezamenlijke aanpak goede arbeidsvoorwaarden thuishulpen

Thuishulpaanbieders, gemeenten en vakbond slaan de handen ineen voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de thuishulp. Samen willen ze voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs.

VNG-Visitatiecommissie Informatieveiligheid van start

De VNG stelt een tijdelijke Visitatiecommissie Informatieveiligheid in. De commissie gaat gemeenten op bestuurlijk niveau adviseren over informatieveiligheid.

Deze week in VNG Magazine: Special Jeugd: het kwetsbare kind

Een kind kan er niets aan doen dat het opgroeit in een arm gezin. Daarom voeren steeds meer gemeenten een beleid dat specifiek is gericht op armoedebestrijding onder kinderen. Want voor kinderen die niet kunnen méédoen, dreigt maatschappelijke uitsluiting.

Eigen bijdragen Wmo: wat zijn de regels?

Gemeenten kunnen voor Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage vragen (vergelijkbaar met de Wlz, voorheen AWBZ). Daarbij zijn ze gebonden aan landelijke regels. Het Rijk houdt er bij het toekennen van het Wmo-budget rekening mee dat gemeenten eigen bijdragen innen.

Herbeoordeling pgb-overgangscliënten moet snel én zorgvuldig

Het herbeoordelen van overgangscliënten AWBZ/Wmo is een flinke klus. En in het geval van pgb-houders kost het verwerken van SVB-toekenningsberichten extra tijd. Betalingsproblemen moeten worden voorkomen, maar herbeoordelingen moeten ook zorgvuldig gebeuren, in het belang van de cliënten.

VNG-cie. Raadsleden & Griffiers: werving kandidaten

Eind dit jaar start de VNG met een commissie voor raadsleden en griffiers. Een commissie die bij actuele onderwerpen in een vroegtijdig stadium de positie en rol van de raad op de kaart zet. Raadsleden en griffiers kunnen zich vanaf vrijdag 4 september aanmelden voor de commissie!

Reminder: vul nog snel de enquête ISD-ondersteuning in!

Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) biedt gemeenten vanaf de zomer ondersteuning op maat. Eind juli ontvingen gemeenten een enquête waarin we naar uw  voorkeur van maatwerkondersteuning vragen. Invullen kan nog tot 1 september!

Kent u de Pilotstarter al?


Dé plek om uw plannen en ideeën voor vernieuwing in de informatievoorziening te presenteren. En om samenwerking met andere gemeenten te zoeken.