Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Help slachtoffers hongersnood

Steun de actie Help Slachtoffers Hongersnood Giro555

De samenwerkende hulporganisaties zijn een hulpactie gestart om de schrijnende hongersnood te bestrijden in met name Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan.Van zaterdag 25 maart tot en met woensdag 29 maart is hiervoor een actieweek.

VNG International en Gemeenten4GlobalGoals roepen gemeenten op om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen en groepen een actie op touw zetten voor deze actieweek. Lees het volledige nieuwsbericht

Nieuwste editie VNG Magazine

De decentrale overheden hebben aan het nieuwe kabinet een gezamenlijk aanbod gedaan voor klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie. ‘Het is een uniek aanbod, niet alleen maar een wensenlijst’, zegt Berend de Vries, voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. ‘Het Rijk zou wel gek zijn dit schot voor open doel te missen.’

Nu op Twitter

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen tot uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven.