Gemeenten zien een groeiende groep inwoners die onzeker is over hun bestaan. Van mensen die nu al lastig rondkomen tot mensen met een middeninkomen die zich zorgen maken over hun financiële toekomst. Bestaanszekerheid als belofte is in het geding. Het raakt de levens van vele mensen in ons land. Daarom is het belangrijk dat een nieuw kabinet concrete maatregelen neemt.

Lees de Verklaring bestaanszekerheid (pdf 569 kB) 

We willen als gemeenten een stap naar voren zetten om te komen tot een strategische agenda met maatregelen voor het borgen van bestaanszekerheid de komende 10 jaar. Zodat iedereen weer rond kan komen en mee kan doen. Dat doen we graag samen met inwoners, publieke dienstverleners, maatschappelijke organisaties en de politiek. 

Gemeenten en uitvoerders stelden gezamenlijk een verklaring bestaanszekerheid op. Deze verklaring hebben we besproken en getoetst (reality check) tijdens de 2-daagse Top Bestaanszeker Nederland op maandag 29 januari en woensdag 31 januari bij inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk hebben we de definitieve verklaring aan vertegenwoordigers van de landelijke politiek aangeboden. We hopen daarmee een doorbraak te realiseren op bestaanszekerheid: 'an offer they can’t refuse'. 

Leonard Geluk blikt terug op de Top Bestaanszeker Nederland

Videoverslag Top Bestaanszeker Nederland - Dag 2

Meer informatie

Terugblik dag 1

Bekijk de documentaire 'Gemeenten en de belofte van bestaanszekerheid'

Lees het essay 'Bestaanszekerheid als belofte'

De VNG agendeerde het onderwerp bestaanszekerheid al in het voorjaar van 2023 met de publicatie van het essay Bestaanszekerheid als belofte: naar een lokale agenda bestaanszekerheid (pdf, 941 kB)

Zie ook