Onderwijs is een groot goed, alle kinderen kunnen zich hier ontwikkelen en leren vaardigheden om zich een positie te verwerven in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de aansluiting van zorg en onderwijs goed vorm te geven, onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, toe te zien op de leerplicht en diverse andere specifieke wettelijke taken. De VNG is actief in het ondersteunen van gemeenten bij het optimaliseren van de aansluiting onderwijs en zorg en de realisatie van Kindcentra.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De VNG ziet onderwijs als onderdeel van het sociaal domein en pleit voor een integrale aanpak van onderwijs en jeugd binnen gemeenten. Wij pleiten onder andere voor het recht op toegang tot een kwalitatieve educatieve voorziening van 16 uur per week voor alle 0-4-jarige kinderen en voor het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving die het implementeren van passend onderwijs en de aansluiting onderwijs-jeugd bemoeilijken.

Hoe zit het met de onderwijscijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Wat doet de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs?

De commissie houdt zich onder meer bezig met maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, jeugd en onderwijs (0-27) en bed bad brood.

Lees meer over de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Meest recente discussies op het VNG-forum

Voor- en vroegschoolse educatie

1139 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 12:35

Leerlingenvervoer

1365 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 mei 2024 om 09:59

Onderwijshuisvesting

944 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 om 08:11

Onderwijs

1010 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 20 maart 2024 om 10:29