De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs houdt zich bezig met de thema's: maatschappelijke ondersteuning / lokale basisinfrastructuur (wijkteams), gezondheid, zorg en veiligheid, jeugd en onderwijs (0-27), cultuur en sport.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Richtsje Anema.

E-mail: commissiezjo@vng.nl

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten:

2024

  • 29 februari
  • 28 maart (digitaal)
  • 18 april
  • 20 juni
  • 5 september
  • 3 oktober (digitaal)
  • 12 december