Wat doet het College voor Arbeidszaken (CvA)

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.
 

Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA.

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Chantal de Koster.

E-mail: Chantal.deKoster@vng.nl

Onderstaand een overzicht van de leden die in het College voor Arbeidszaken zitten:

Dhr. Cazemier (Roel), burgemeester Krimpenerwaard

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Mw. Bruines (Saskia), wethouder Den Haag

Lid

Mw. Voortman (Linda), wethouder Utrecht

Lid

Mw. Meliani (Touria), wethouder Amsterdam

Lid

Dhr. van Olden (Huib), wethouder 's-Hertogenbosch

Lid

Dhr. Fluitman (Marcel), wethouder Zeist

Lid

Dhr. Koelewijn (Bort), burgemeester Kampen

Lid

Dhr. Schreurs (Frans), wethouder Roermond

Lid

Dhr. Boelhouwer (Jan), burgemeester Gilze en Rijen

Lid

Dhr. Frische (Geert), wethouder Echt-Susteren

Lid

Mw. Hofstede (Gea), wethouder Rheden

Lid

Dhr. Schneider (Dion), wethouder Kerkrade

Lid

Dhr. Seton (Jan), burgemeester Borger-Odoorn 

Lid

Dhr. Vlecken (Raymond), burgemeester Landgraaf

Lid

Mw. van Aart (Hanne), burgemeester Loon op Zand

Lid

Dhr. Gorter (Gerrit Jan), burgemeester Zeewolde

Lid

Dhr. Roolvink (Lex), burgemeester Grave

Lid

Dhr. Berkhout (Frank), Wethouder Amstelveen

Lid

Dhr. Kraanen (Kees), Wethouder Amersfoort

Lid

Dhr. Roest (Ad), Wethouder Venlo

Lid

Mw. Veltman-Kamp (Hester), Wethouder Ede

Lid

Dhr. Verloop (Marco), Wethouder Veenendaal

Lid

Dhr. Iedema (Jan), wethouder Zoetermeer

Lid

Dhr. Kuiper (Jan), wethouder Nieuwegein

Lid

Dhr. Vroomen (Hans), burgemeester Ommen

Lid

Dhr. Van Gils (Arjan), Wethouder Rotterdam

Lid

Mw. Ten Have (Liesbeth), Raadslid Elburg

Lid

 

Adviserende leden

Mw. Mosterman (Nancy), Griffier Lelystad

Dhr. Heijlman (Luuk), Gemeentesecretaris Ouder-Amstel

Dhr. Van Twuijver (Wim), Gemeentesecretaris Alkmaar

Dhr. De Graaf (Andreas), Gemeentesecretaris Voorschoten

Mw. Doesburg (Annet), Gemeentesecretaris Waadhoeke


Meer informatie

Thema's CvA

Het college houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Werken aan arbeidsvoorwaarden
 • Van ambtenaar naar werknemer
 • Diversiteit en werkgeverschap
 • Gemeentelijke arbeidsmarkt in kaart
 • Kwaliteit van het ambt

Kamer Inclusieve Arbeid (KIA)

De VNG kent een Kamer die functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening, de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA). De VNG heeft de KIA ingesteld om met de werknemersorganisaties (Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak) afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening.

De KIA hanteert voor haar werkwijze het reglement van het CvA (dit  reglement is onderdeel van de statuten van de VNG).

Secretaris

Secretaris van de KIA is Rogier van Luxemburg.

E-mail: Rogier.vanluxemburg@vng.nl

Adviseurs Externe organen

KIA-leden

 • Dhr. H. van Olden (voorzitter)
  Gemeente ’s Hertogenbosch
 • Mw. L. Bloemen
  Gemeente Zoeterwoude
 • Dhr. R. Vlecken
  Gemeente Landgraaf
 • Dhr. G. Frische
  Gemeente Echt-Susteren
 • Dhr. M. Verbeek
  Gemeente Haren

Adviseurs Externe organen

 • Dhr. C. Bethlehem
  Pensioenfonds PWRI

Onderhandelingsdelegatie

Uit zijn midden kiest de KIA een onderhandelingsdelegatie die namens de KIA met de vakbonden bindende afspraken kan maken. De onderhandelingsdelegatie onderhoudt gedurende het onderhandelingsproces korte lijnen met de overige leden van de KIA.

Beleidsplan College voor Arbeidszaken: Trots

Het beleidsplan heeft als titel 'Trots'. Het CvA drukt hiermee uit dat gemeenten trots mogen zijn op wat ze doen, waar ze voor staan en op hun arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk want goede arbeidsvoorwaarden hebben een positief effect op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers en bestuurders en daarmee op de lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. Daarmee wordt de basis gelegd om de maatschappelijke opgaven aan te gaan en de gemeentelijke organisatie die daarbij hoort, vorm te geven.

Cao gemeenten

Het College voor Arbeidszaken maakt met de vakbonden FNV, CNV en CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de cao Gemeenten.  

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert in 2020 op de volgende momenten (locatie VNG):

 • Woensdag 11 maart
 • Woensdag 13 mei
 • Woensdag 1 juli
 • Woensdag 9 september
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 9 december

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2020 (pdf)

N.B. De onderhandelingsdelegatie heeft een uur voor aanvang van iedere vergadering vooroverleg.