Wat doet het College voor Arbeidszaken (CvA)

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.

Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (pdf).

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Yacinta Schrover.

E-mail: yacinta.schrover@vng.nl

Thema's CvA

Het college houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Arbeidsvoorwaarden voor gemeenten
 • Werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking
 • Kwaliteit van het ambt

Beleidsplan 'Trots'

Het beleidsplan heeft als titel 'Trots'. Het CvA drukt hiermee uit dat gemeenten trots mogen zijn op wat ze doen, waar ze voor staan en op hun arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk want goede arbeidsvoorwaarden hebben een positief effect op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers en bestuurders en daarmee op de lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. Daarmee wordt de basis gelegd om de maatschappelijke opgaven aan te gaan en de gemeentelijke organisatie die daarbij hoort, vorm te geven.

Op 23 februari 2021 kwam het tussenrapport van Trots uit om de voortgang te evalueren. We kijken daarmee twee jaar terug en twee jaar vooruit. Het rapport heeft dezelfde indeling als het meerjarenbeleidsplan. Elk thema heeft een vaste opbouw met een beschrijving van de achtergrond, waar staan we nu en wat heeft de komende periode prioriteit nodig? Een korte samenvatting van de belangrijkste prioriteiten is naast het tussenrapport beschikbaar.

Cao Gemeenten

Het College voor Arbeidszaken maakt met de vakbonden FNV, CNV en CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de cao Gemeenten.  

Voorzitter

Ton Heerts, burgemeester Apeldoorn

Leden

 • Frank Berkhout, wethouder Amstelveen
 • Lucas Bolsius, burgemeester Amersfoort
 • Mark Boumans, burgemeester Doetinchem
 • Martijn Breukelman, wethouder Hardenberg
 • Jeroen de Buck, wethouder Terneuzen
 • Hester van Buren, wethouder Amsterdam
 • Charif El Idrissi, wethouder Haarlemmermeer
 • Caroline van den Elsen, burgemeester Boekel
 • Anko Goudswaard, wethouder Westland
 • Gea Hofstede, wethouder Rheden
 • Dimitri Horsthuis - Tangelder, wethouder Overbetuwe
 • Jan Iedema, wethouder Zoetermeer
 • Gijs Jacobse, wethouder Leeuwarden
 • Jan de Koning, raadslid Gouda
 • Jan Kuiper, wethouder Wijk bij Duurstede
 • Margo Mulder, burgemeester Goes
 • Marinka Mulder, wethouder Renkum
 • Kavita Parbhudayal, wethouder Den Haag
 • Bert van Ravenhorst, wethouder Brielle
 • Mariska Rikkers-Oosterkamp, wethouder Weststellingwerf
 • Dion Schneider, burgemeester Simpelveld
 • Jan Seton, burgemeester Borger-Odoorn
 • Matthijs Sikkes-van den Berg, wethouder Diemen
 • Margo Stolk, wethouder Barendrecht
 • Harry Stomphorst, wethouder Westerkwartier
 • Rachel Streefland, wethouder Utrecht
 • Maarten Struijvenberg, wethouder Rotterdam
 • Hans Vroomen, burgemeester Ommen

Vertegenwoordigers

 • Geert Frische, wethouder Echt-Susteren
 • Raymond Vlecken, burgemeester Weert

Adviseurs

 • Ditta Cazemier, gemeentesecretaris De Fryske Marren
 • Annet Doesburg, gemeentesecretaris Dijk en Waard
 • Andreas de Graaf, gemeentesecretaris Voorschoten
 • Johan de Jonge, griffier Assen
 • Geertje de Schipper, griffier Hoeksche Waard
 • Marc Weerts, gemeentesecretaris Nissewaard

Collegevergaderingen 2023

 • 22 februari (fysiek)
 • 12 april (digitaal)
 • 31 mei (fysiek)
 • 5 juli (digitaal)
 • 4 oktober (heidag in combinatie met WSGO, fysiek)
 • 29 november (digitaal)