Wat doet het College voor Arbeidszaken (CvA)

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.

Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (pdf).

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Yacinta Schrover.

E-mail: yacinta.schrover@vng.nl

Thema's CvA

Het college houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Arbeidsvoorwaarden voor gemeenten
  • Werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking
  • Kwaliteit van het ambt

Beleidsplan 'Trots'

Het beleidsplan heeft als titel 'Trots'. Het CvA drukt hiermee uit dat gemeenten trots mogen zijn op wat ze doen, waar ze voor staan en op hun arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk want goede arbeidsvoorwaarden hebben een positief effect op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers en bestuurders en daarmee op de lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. Daarmee wordt de basis gelegd om de maatschappelijke opgaven aan te gaan en de gemeentelijke organisatie die daarbij hoort, vorm te geven.

Op 23 februari 2021 kwam het tussenrapport van Trots uit om de voortgang te evalueren. We kijken daarmee twee jaar terug en twee jaar vooruit. Het rapport heeft dezelfde indeling als het meerjarenbeleidsplan. Elk thema heeft een vaste opbouw met een beschrijving van de achtergrond, waar staan we nu en wat heeft de komende periode prioriteit nodig? Een korte samenvatting van de belangrijkste prioriteiten is naast het tussenrapport beschikbaar.

Cao Gemeenten

Het College voor Arbeidszaken maakt met de vakbonden FNV, CNV en CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de cao Gemeenten.  

Onderstaand een overzicht van de leden die in het College voor Arbeidszaken zitten:

Dhr. Heerts (Ton), burgemeester Apeldoorn

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Mw. Bruines (Saskia), wethouder Den Haag

Lid

Mw. Voortman (Linda), wethouder Utrecht

Lid

Mw. Meliani (Touria), wethouder Amsterdam

Lid

Dhr. van Olden (Huib), wethouder 's-Hertogenbosch

Lid

Dhr. Fluitman (Marcel), wethouder Zeist

Lid

Dhr. Schreurs (Frans), wethouder Roermond

Lid

Dhr. Vermorken (David), wethouder Gilze en Rijen

Lid

Dhr. Frische (Geert), wethouder Echt-Susteren

Lid

Mw. Hofstede (Gea), wethouder Rheden

Lid

Dhr. Schneider (Dion), wethouder Kerkrade

Lid

Dhr. Seton (Jan), burgemeester Borger-Odoorn 

Lid

Dhr. Vlecken (Raymond), burgemeester Landgraaf

Lid

Mw. van Aart (Hanne), burgemeester Loon op Zand

Lid

Dhr. Gorter (Gerrit Jan), burgemeester Zeewolde

Lid

Dhr. Berkhout (Frank), wethouder Amstelveen

Lid

Dhr. Kraanen (Kees), wethouder Amersfoort

Lid

Mw. Veltman-Kamp (Hester), wethouder Ede

Lid

Dhr. Verloop (Marco), wethouder Veenendaal

Lid

Dhr. Iedema (Jan), wethouder Zoetermeer

Lid

Dhr. Kuiper (Jan), wethouder Nieuwegein

Lid

Dhr. Vroomen (Hans), burgemeester Ommen

Lid

Dhr. Van Gils (Arjan), wethouder Rotterdam

Lid

Mw. Ten Have (Liesbeth), raadslid Elburg

Lid

Mw. Mulder (Margo), burgemeester Goes

Lid

Mw. Attema (Anny), burgemeester Ridderkerk

Lid

Dhr. Van der Stee (Ben), wethouder Westland

Lid

Dhr. Van Ravenhorst (Bert), wethouder Brielle

Lid

 

Adviserende leden

Mw. de Schipper-Tinga (Geertje), griffier Hoeksche Waard

Dhr. Weerts (Marc), gemeentesecretaris Nissewaard

Dhr. Van Twuijver (Wim), gemeentesecretaris Alkmaar

Dhr. De Graaf (Andreas), gemeentesecretaris Voorschoten

Mw. Doesburg (Annet), gemeentesecretaris Dijk en Waard

Dhr. De Jonge (Johan), griffier Assen

Wanneer vergadert het college?

In 2022 op de volgende momenten:

  • Woensdag 19 januari (digitaal)
  • Woensdag 9 maart (digitaal)
  • Woensdag 22 juni (digitaal)
  • Woensdag 28 september (digitaal)
  • Vrijdag 7 oktober 10.00-17.00 (startdag nieuwe commissies, bij de VNG)
  • Woensdag 16 november (fysiek)