Wat doet de commissie Raadsleden & Griffiers (R&G)

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG.
 

Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Aandachtsgebieden/portefeuilles commissie

  • Rol en positie van de gemeenteraad
  • Sterke lokale democratie (integriteit, ondermijning, rekenkamer)
  • De rol van het openbaar bestuur bij digitalisering
  • Regionale samenwerking

Doelstelling commissie

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten. In de startnotitie met uitgangspunten voor de commissie R&G vindt u inhoudelijke thema’s waarop de commissie zich richt.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie verlopen via de commissiesecretaris Frank Speel.

Het mailadres van de commissie is: commissieRenG@vng.nl

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Lievense (Robbert), raadslid Schouwen-Duiveland

Commissievoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Mw. van Dijk-Beekman (Heleen), Griffier Fryske Marren

Lid 

Dhr. Oudbier (Arjan), griffier Apeldoorn

Lid

Dhr. Reedijk (Teunis), raadslid Utrechtse Heuvelrug

Lid

Mw. Speet (Ellen), griffier Wageningen

Lid

Dhr. Palstra (Ruurd), griffier Velsen

Lid

Dhr. Piket (Paul), griffier Breda

Lid

Mw. Elken (Cindy), griffier Hoogeveen

Lid

Dhr. van den Akker (Roger), griffier Oss

Lid

Mw. van Doorn (Marike), raadslid Almelo

Lid

Dhr. van Assem (Hendrie), raadslid Woerden

Lid

Dhr. van Ruitenbeek (Paul), griffier Hilversum

Lid

Mw. van Zijl-Hoek (Alda), raadslid Buren

Lid

Mw. Bruijnincx (Julie), raadslid Leeuwarden

Lid

Dhr. Kreukniet (Robert), raadslid Zwijndrecht

Lid

Mw. Karman (Eleonore), griffier Gouda

Lid

Dhr. Mulder (Kick), raadslid Het Hogeland

Lid

Dhr. Te Hoonte (Gertjan), raadslid Utrecht

Lid

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2022

  • Donderdag 10 februari (digitaal)
  • Donderdag 14 april (fysiek)
  • Donderdag 6 oktober (digitaal)
  • Donderdag 8 december (fysiek)

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2022 (pdf)