Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG.

Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Aandachtsgebieden/portefeuilles commissie

 • Rol en positie van de gemeenteraad
 • Sterke lokale democratie (integriteit, ondermijning, rekenkamer)
 • De rol van het openbaar bestuur bij digitalisering
 • Regionale samenwerking

Doelstelling commissie

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten. In de startnotitie met uitgangspunten voor de commissie R&G vindt u inhoudelijke thema’s waarop de commissie zich richt.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie verlopen via de commissiesecretaris Frank Speel of de co-secretaris Karin Huigsloot.

Het mailadres van de commissie is: commissieRenG@vng.nl

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Voorzitter

Dhr. Robbert Lievense, raadslid Schouwen-Duiveland

Leden

 • Dhr. Arjen Dubbelaar, raadslid Den Haag
 • Dhr. Gertjan te Hoonte, raadslid Utrecht
 • Dhr. Hendrie van Assem, raadslid Woerden
 • Mw. Julie Bruijnincx, raadslid Leeuwarden
 • Mw. Marike van Doorn, raadslid Almelo
 • Dhr. Ricus Tiekstra, raadslid Drimmelen
 • Mw. Alda van Zijl-Hoek, raadslid Buren
 • Mw. Karoline de Groot, raadslid Groningen
 • Mw. Anke Oosterhuis, raadslid Westerveld
 • Mw. Femke Koekoek, raadslid Hoogeveen
 • Dhr. Roger van den Akker, griffier Oss
 • Mw. Sophie Boere, griffier Venray
 • Mw. Eleonore Karman, griffier Gouda
 • Dhr. Eric Meurs, griffier Zwolle
 • Mw. Thea de Mik, griffier Capelle aan den IJssel
 • Mw. Odinot, griffier Zwijndrecht
 • Dhr. Ruurd Palstra, griffier Velsen
 • Dhr. Paul Piket, griffier Breda
 • Dhr. Lars Wieringa, griffier Lelystad

Wanneer vergadert de commissie?

2023

 • 9 februari (digitaal)
 • 13 april (digitaal)
 • 1 juni (fysiek)
 • 14 september (fysiek)
 • 7 december (fysiek)

Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2023 (pdf, 251kB)