De VNG vindt het belangrijk dat burgemeesters, wethouders en raadsleden hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers ingesteld.

De adviescommissie geeft het bestuur en de directie van de VNG gevraagd en ongevraagd advies over de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden in de ruimste zin. De commissie adviseert over voorstellen van het ministerie van BZK en doet zelf ook voorstellen.

Contact met de commissie

De contacten met de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) en haar leden verlopen via de commissiesecretaris.

E-mail: adviescommissierpa@vng.nl

De wijze van samenstelling van de adviescommissie RPA wijkt af van de wijze van samenstelling van de andere VNG-commissies.

De leden worden benoemd op voordracht van de bestuurdersverenigingen van de politieke partijen. De burgemeesters die lid zijn van de commissie worden voorgedragen door het NGB.

De leden van de commissie zijn:

namens de VVD

Dhr. Nederend (Rick)
raadslid Stichtse Vecht

Mw. Bekhuis (Ursula)
wethouder Tubbergen

Dhr. Scheepers (Arno)
wethouder Hilversum

namens het CDA

Dhr. Van Lent (Pieter)
raadslid Renkum

Dhr. Te Beest (Robert)
wethouder Alkmaar

namens de ChristenUnie

Dhr. Berends (Theo)
Wethouder Noardeast-Fryslân

namens de SGP

Dhr. Proos (Arnoud)
wethouder Barendrecht

namens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Mw. Van der Rijt (Wilma)
burgemeester Brunssum, commissievoorzitter

Mw. Van Aart (Hanne)
burgemeester Loon op Zand

Dhr. Hillenaar (Wim)
burgemeester Cuijk

namens de PvdA

Dhr. Hoelscher (Maarten)
wethouder Huizen

Mw. Lebberink (Liesbert)
raadslid/fractievoorzitter Staphorst

namens GroenLinks

Mw. Van der Gronde (Marie-Christine)
raadslid Leidschendam - Voorburg

Dhr. Aalbers (Jan)
wethouder Epe

namens de lokale politieke partijen

Dhr. Rutten (Erwin)
Raadslid Waalre

Dhr. Snackers (Leffert)
Raadslid Brunssum

Dhr. Lentink (Martin)
Raadslid Barneveld

Mw. Kloosterboer (Annelies)
Raadslid Langedijk

Dhr. Kos (Pieter)
wethouder Den Helder

Dhr. Ruseler (Duncan)
wethouder Schiedam

Mw. Schippers (Kirsten)
wethouder Waddinxveen

Meer informatie

Thema