De VNG vindt het belangrijk dat burgemeesters, wethouders en raadsleden hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers ingesteld.

De adviescommissie RPA heeft als taak om de belangen van politieke ambtsdragers te behartigen en te zorgen voor evenwicht tussen verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het ambt en de rechtspositie. 

ORDPA

De adviescommissie RPA maakt namens de VNG deel uit van het ‘Overleg rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’ (ORDPA). Hierin zijn ook de andere koepelorganisaties vertegenwoordigd en de beroepsverenigingen. Met de minister van BZK bespreken zij de arbeidsvoorwaarden van decentrale politieke ambtsdragers en de versterking van de bestuurlijke integriteit en weerbaarheid. De adviescommissie RPA geeft advies over voorstellen en brengt eigen standpunten en thema’s in.

Beleidsagenda 2022-2026

In de Beleidsagenda 2022-2026: 'Kwaliteit van het ambt' (pdf, 908 kB) gaan we in op de rol, het speelveld en positie van de adviescommissie RPA en de ontwikkelingen die van invloed zijn op de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Vervolgens benoemen we de speerpunten voor deze beleidsperiode met inachtneming van het beleidsplan 2023-2026 van het College voor Arbeidszaken (CvA) en Verenigingsstrategie Gemeenten 2024 van de VNG.

Contact

Stuur een e-mail naar: adviescommissierpa@vng.nl

Leden adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

De wijze van samenstelling van de adviescommissie RPA wijkt af van de wijze van samenstelling van de andere VNG-commissies. De leden worden benoemd op voordracht van de bestuurdersverenigingen van de politieke partijen. De burgemeesters die lid zijn van de commissie worden voorgedragen door het NGB.

Burgemeesters via NGB

 • Hanne van Aart (voorzitter), Loon op Zand
 • Erik van Merrienboer, Terneuzen
 • Fred Veenstra, De Fryske Marren

Wethouders namens de lokale partijen via Wethoudersvereniging

 • Dimitri Horsthuis-Tangelder, Overbetuwe
 • Ton van Maanen, Vijfheerenlanden
 • Clemens Piena, Oosterhout
 • Rutger van Stappershoef, West-Betuwe

CDA

 • Jan Dirk van der Borg, wethouder Papendrecht
 • Benno de Ruiter, raadslid Zuidplas

D66

 • Armand van de Laar, wethouder Rijswijk
 • Peet van de Loo, wethouder Waalre

VVD

 • Bart van Straten, wethouder Pijnacker-Nootdorp

PvdA

 • Liesbert Lubberink, raadslid Staphorst
 • Antoon Peppelman, wethouder Bronckhorst

ChristenUnie

Tycho Jansen, wethouder Zwijndrecht

Raadsleden lokale partijen via Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

 • Annelies Kloosterboer (Lokaal Dijk en Waard)
 • Erwin Rutten (Aalst Waalre Belang)
 • Claudia Simon-van Waardhuizen (Beter voor Dordt)
 • Leffert Snackers (BBB Lijst Palmen)

Wanneer vergadert de commissie?

Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2023 (pdf, 251kB)

Meer informatie

Rechtspositie Politieke Ambtsdragers