De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van het College voor Arbeidszaken (CvA) functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening en voor de mensen in dienst van gemeenten die onder de cao Aan de slag vallen.

Om deze werkgeverstaak te kunnen uitvoeren is de KIA statutair ondergebracht bij het CvA als een zelfstandige ‘kamer’. De KIA onderhandelt met de vakbonden over de cao SW en de cao Aan de slag..

De KIA hanteert voor zijn werkwijze het reglement van het CvA (dit  reglement is onderdeel van de statuten van de VNG).

De KIA bestaat uit

  • 3 leden van het CvA
  • 3 leden van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) 
  • 1 lid van de VNG-commissie Financiën
  • 3 of 4 leden die geen lid zijn van buiten de VNG-organisatie 

Ook kent de KIA 3 adviseurs, 2 vanuit Cedris en 1 vanuit het pensioenfonds voor de sector (PWRI). De voorzitter van de KIA is een lid uit de delegatie van het CvA.

Leden Kamer Inclusieve Arbeid

De samenstelling van de KIA voor de periode 2022 – 2026 wordt later bekend gemaakt. Voorlopig kent de KIA alleen een onderhandelingsdelegatie bestaande uit:

  • Dhr. R. Vlecken, gemeente Weert (voorzitter);
  • Dhr. B. Nederveen, gemeente Westerkwartier

Adviseurs externe organen

  • Mevr. R. van Ewijk - Pensioenfonds PWRI
  • Dhr. J. Edzes - Cedris, EMCO-groep, Emmen
  • Dhr. J. Simons - Cedris, WSD, Boxtel

Ondersteuning VNG en Cedris

Onderhandelingsdelegatie

Uit zijn midden kiest de KIA een onderhandelingsdelegatie die namens de KIA met de vakbonden bindende afspraken kan maken. De onderhandelingsdelegatie onderhoudt gedurende het onderhandelingsproces korte lijnen met de overige leden van de KIA.