De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van het College voor Arbeidszaken (CvA) functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor mensen die werkzaam zijn in (gemeentelijke) sociale werkbedrijven en vallen onder cao’s SW of Aan de slag.

Om deze werkgeverstaak te kunnen uitvoeren is de KIA statutair ondergebracht bij het CvA als een zelfstandige ‘Kamer’. De KIA hanteert het reglement van het CvA (dit reglement is onderdeel van de statuten van de VNG). De voorzitter van de KIA wordt aangewezen door het CvA en is tevens voorzitter van de onderhandelingsdelegatie voor de cao’s SW en Aan de slag.

Leden Kamer Inclusieve Arbeid

Leden

Voor de periode 2022 – 206 bestaat de KIA uit vertegenwoordigers van het CvA, de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) en de commissie Financiën. Ook kent de KIA leden die geen lid zijn van een VNG-commissie.

 • Dhr. Vlecken, gemeente Weert (voorzitter)
 • Mevr. M. Rikkers – Oosterkamp, gemeente Weststellingwerf
 • Dhr. B. Nederveen, gemeente Westerkwartier
 • Dhr. C. El Idrissi, gemeente Haarlemmermeer
 • Dhr. B. van Ravenhorst, gemeente Voorne aan Zee
 • Dhr. A. van der Reest, gemeente Goes
 • Dhr. M. van Dalen, gemeente Bergeijk
 • Dhr. R. Wanders, gemeente Emmen
 • Dhr. T. Versnel, gemeente Rotterdam

Adviseurs externe organisaties

De KIA kent vaste adviseurs namens Cedris (de landelijke vereniging van directeuren van bedrijven en organisaties voor een inclusieve arbeidsmarkt) en namens het pensioenfonds voor de sector (PWRI).

Ondersteuning

De KIA wordt ondersteund door het VNG-bureau. De secretaris van de KIA is dhr. R. van Luxemburg (Rogier.vanluxemburg@vng.nl) .

Onderhandelingsdelegatie(s)

De KIA onderhandelt met een vertegenwoordiging van werknemers over de arbeidsvoorwaarden die zijn opgenomen in de cao’s SW en Aan de slag.

De Onderhandelingsdelegatie bestaat uit:

 • Dhr. Vlecken (voorzitter)
 • Dhr. Wanders
 • Dhr. Van Ravenhorst
 • Dhr. Versnel.

De KIA overlegt met de vertegenwoordiging van werknemers en het bestuur van Pensioenfonds Werk en Re-integratie (PWRI) over de pensioenregeling. De gesprekken namens de KIA worden gevoerd door:  

 • Dhr. Vlecken (voorzitter)
 • Mevr. Rikkers – Oosterkamp
 • Dhr. Nederveen.