Het College voor Dienstverleningszaken adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening, en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Waar de adviescommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Het College is de bestuurlijk portefeuillehouder van de GGU en bestaat uit bestuurders, gemeentesecretarissen wethouders en adviseurs.

Taskforce

Het College voor Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

'Bestaanszekerheid vraagt om slim maatwerk'

Op het VNG-congres in 2023 kwamen meer dan 50 bestuurders bijeen tijdens de deelsessie van het College voor Dienstverleningszaken over het bestrijden van bureaucratie. In dit verslag (pdf, 1 MB) vindt u een verzameling suggesties, perspectieven, inzichten en ambities die tijdens de deelsessie werden uitgewisseld. Hierover doorpraten? Neem dan contact op met team Samen organiseren: samenorganiseren@vng.nl.

Contact

Voor contact met het College voor Dienstverleningszaken kunt u mailen naar samenorganiseren@vng.nl.

Leden college voor Dienstverleningszaken

Onderstaand een overzicht van de leden die in het college zitten:

Voorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Wever (Roel), burgemeester Heerlen

Leden

 • Dhr. Bunnik (Michiel), wethouder Gouda
 • Dhr. Goijaarts (Jan), wethouder Meijerijstad
 • Dhr. de Groot (Roger), burgemeester Noordoostpolder
 • Dhr. Heerkens (Jeroen), gemeentesecretaris Oost Gelre
 • Mw. Hoytink-Roubos (Patricia), burgemeester Overbetuwe
 • Mw. Plantinga (Marjolein), Gemeentesecretaris Emmen en voorzitter Taskforce Samen Organiseren
 • Dhr. Stolk (Erwin), gemeentesecretaris Vlaardingen
 • Dhr. Voskuil (Lars), burgemeester Bergen (NH)
 • Mw. Waanders (Marga), burgemeester Waadhoeke
 • Dhr. Zwijnenberg (Vincent), wethouder Roermond

Adviseurs

 • Dhr. Tierolff (Frank), Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster
 • Arre Zuurmond, Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Collegevergaderingen 2024

 • 8 februari

 • 25 april

 • 24 mei

 • 5 september

 • 17 oktober

 • 12 december

Terugblik collegevergaderingen

Terugblik 8 februari 2024