De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges.

 

Wat doet het College voor Dienstverleningszaken (CvD)

Het College voor Dienstverleningszaken adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening, en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Waar de adviescommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Het College is de bestuurlijk portefeuillehouder van de GGU en bestaat uit bestuurders, gemeentesecretarissen wethouders en adviseurs.

Taskforce

Het College voor Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Lenferink (Henri), burgemeester Leiden 

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Backhuijs (Frans), burgemeester Nieuwegein

Lid

Dhr. Boumans (Mark), burgemeester Doetinchem

Lid

Dhr. Willems (Wim), wethouder Apeldoorn

Lid

Dhr. Teesink (Peter), gemeentesecretaris Amsterdam

Lid

Dhr. Suithoff (Ewout ), wethouder Zeewolde

Lid

Dhr. Van Dellen (Jan), wethouder Arnhem

Lid

Dhr. Van Vliet (Martin), gemeentesecretaris van de gemeente Bergen op Zoom

Lid

Mw. Waanders (Marga), burgemeester Waadhoeke

Lid

Adviseurs​

Dhr. Van Hout (Arne)

Voorzitter Taskforce​

Dhr. Thaens (Marcel)

CIO Brabant

Dhr. Tierolff (Frank)

Voorzitter RvB Kadaster

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert op de volgende momenten (10:30 – 12:30 uur):

2022

  • 10 februari
  • 21 april
  • 30 mei
  • 9 september
  • 29 september
  • 7 oktober 10.00-17.00 (startdag nieuwe commissies, bij de VNG)
  • 2 november
  • 17 november (werkbezoek)

Contact met het College voor Dienstverleningszaken?

Voor contact met het College kunt u rechtstreeks e-mailen naar samenorganiseren@vng.nl.