Het College voor Dienstverleningszaken adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening, en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Waar de adviescommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU). Het College is de bestuurlijk portefeuillehouder van de GGU en bestaat uit bestuurders, gemeentesecretarissen wethouders en adviseurs.

Taskforce

Het College voor Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Leden college voor Dienstverleningszaken

Onderstaand een overzicht van de leden die in het college zitten:

Voorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Wever (Roel), burgemeester Heerlen

Leden

 • Dhr. Backhuijs (Frans), burgemeester Nieuwegein
 • Dhr. Bunnik (Michiel), wethouder Gouda
 • Dhr. De Groot (Roger), burgemeester Noordoostpolder
 • Mw. Plantinga (Marjolein), Gemeentesecretaris Emmen en voorzitter Taskforce Samen Organiseren
 • Dhr. Stolk (Erwin), gemeentesecretaris Vlaardingen
 • Mw. Vermue (Joyce), burgemeester Zundert
 • Mw. Waanders (Marga), burgemeester Waadhoeke
 • Dhr. Willems (Wim), wethouder Apeldoorn
 • Dhr. Zwijnenberg (Vincent), wethouder Roermond

Adviseur

 • Dhr. Tierolff (Frank), Voorzitter Raad van Bestuur Kadaster

Wanneer vergadert het college?

2023

 • 12 januari (lunchuur Vaste dienstverlening GGU)
 • 26 januari (lunchuur Toezicht en handhaving sociaal domein)
 • 31 januari/1 februari (heisessie)
 • 2 februari
 • 16 februari (lunchuur Datagedreven werken/Grip op informatie)
 • 13 april (heimiddag met Taskforce Samen Organiseren)
 • 29 juni
 • 12 oktober
 • 7 december

Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2023 (pdf, 251kB)

Contact met het College voor Dienstverleningszaken?

Voor contact met het College kunt u rechtstreeks e-mailen naar samenorganiseren@vng.nl.