De Taskforce Samen organiseren bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren met een link naar diverse vakverenigingen. De Taskforce is adviserend richting het College van Dienstverleningszaken, maar heeft ook een eigenstandige rol en taak. De Taskforce is ingesteld om de uitvoeringspraktijk en de ervaring uit de gemeentelijke werkorganisatie toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van samenwerken en collectiviteit in brede zin.

De Taskforce wil aanjagen dat collega’s vaker de voordelen zien van het gebruik maken van formats en standaarden die reeds elders worden toegepast. En mochten er nog geen standaarden zijn, deze dan te ontwikkelen met andere gemeenten. 

De Taskforce:

 • Adviseert de VNG vanuit de uitvoeringspraktijk
 • Adviseert de VNG over standaardisering en opschaling
 • Initieert de gezamenlijke beweging en bevordert samenwerking
 • Motiveert collega’s bij gemeenten een actieve rol te pakken binnen GGU
 • Helpt de lange termijn visie op de GGU mee te ontwikkeling
 • Vergroot draagvlak en toepassing van standaarden en afspraken op ambtelijk niveau 
 • Zoekt manieren om vastgelopen processen vlot te trekken en/of aantal deelnemende gemeenten te vergroten

Vergaderdata Taskforce 2021:

 • Vrijdag 15 januari 2021, 10:00 – 13:00 uur
 • Vrijdag 5 maart 2021, 10:00 – 13:00 uur
 • Vrijdag 7 mei 2021, 10:00 – 13:00 uur
 • Vrijdag 2 juli 2021, 10:00 – 13:00 uur
 • Vrijdag 3 september 2021, 10:00 – 13:00 uur
 • Vrijdag 5 november 2021, 10:00 – 13:00 uur

Contact met de Taskforce Samen Organiseren?

Voor contact met de Taskforce kunt u rechtstreeks e-mailen naar samenorganiseren@vng.nl.