De Taskforce Samen organiseren bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren met een link naar diverse vakverenigingen. De Taskforce is deels adviserend richting het College van Dienstverleningszaken, maar heeft ook een eigenstandige rol en taak. De Taskforce is ingesteld om de uitvoeringspraktijk en de ervaring uit de gemeentelijke werkorganisatie toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van samenwerken en collectiviteit in brede zin. 

De Taskforce wil aanjagen dat collega’s veel vaker nog de voordelen zien van het gebruik maken van formats en standaarden die al elders worden toegepast. En mochten er geen standaarden zijn, deze dan te ontwikkelen met andere gemeenten. 

De Taskforce

  • toetst de voorgenomen plannen binnen GGU, vanuit het perspectief van de uitvoeringspraktijk
  • zet netwerk en relaties in om projecten verder te brengen
  • brengt partijen met elkaar in contact
  • motiveert collega’s bij gemeenten een actieve rol te pakken binnen GGU
  • zoekt manieren om vastgelopen processen vlot te trekken en/of aantal deelnemende gemeenten te vergroten
  • vergroot draagvlak en toepassing van standaarden (maar ook afspraken) op ambtelijk niveau 

Vergaderdata 2020

Vrijdag 10 januari, 09:00 - 13:00 uur
Vrijdag 6 maart, 09:00 - 13:00 uur
Vrijdag 8 mei, 09:00 - 13:00 uur
Vrijdag 3 juli, 09:00 - 13:00 uur
Vrijdag 4 september, 09:00 - 13:00 uur
Vrijdag 6 november, 09:00 - 13:00 uur

Meer informatie