Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. De burger raakt de weg kwijt, zo melden WRR en Nationale Ombudsman, het roer moet om. Het moet eenvoudiger, sneller en beter. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bij steeds meer gemeenten komt het besef dat we de handen ineen moeten slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen. Lees verder / Waarom samen organiseren? Bekijk het filmpje (YouTube)

Hoe werkt Samen organiseren?

Een belangrijke rol binnen Samen organiseren is weggelegd voor het College van Dienstverleningszaken dat het VNG-bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden en voor de Taskforce Samen organiseren die een aanjagersrol heeft en op zijn beurt het College adviseert. De gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden gefinancierd via het Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering).

Nieuws

Tussenstand Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Op de ALV van juni 2018 hebben de leden van de VNG ingestemd met de activiteiten die in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in 2019 worden uitgevoerd. Gemeenten stellen budget beschikbaar aan de VNG om hen te ondersteunen in de uitvoering van de activiteiten die vallen onder de GGU. In de publicatie GGU Tussenstand lichten we een aantal van die activiteiten kort toe en delen we concrete resultaten.

Common Ground

Gemeenten kunnen veel doen om hun informatievoorziening en informatie-uitwisseling samen te organiseren. Dan houden ze er ook beter regie op en is ook de privacy van burgers beter gewaarborgd. De manier waarop gemeenten dit willen doen wordt ‘common ground’ genoemd.

Digitale identiteit

Alle verschillende password/account-combinaties met ieder hun eigen beveiligingsniveau staan de totstandkoming van een daadwerkelijke e-overheid en e-samenleving in de weg. Wat we nodig hebben is een veilige, unieke digitale identiteit.