Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. De burger raakt de weg kwijt, zo melden WRR en Nationale Ombudsman. Het roer moet om, het moet eenvoudiger, sneller en beter. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Gemeenten beseffen dat ze de handen ineen moeten slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen.
Lees verder / Bekijk het filmpje 'Waarom samen organiseren?' (YouTube)

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

'Samen organiseren' is het leidende principe van alles wat we doen binnen de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De GGU heeft tot doel als 1 lokale overheid de dienstverlening te verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten waarmee gemeenten kunnen anticiperen op de toekomst.

Bekijk de pagina over de GGU

Hoe werkt Samen organiseren?

Een belangrijke rol binnen Samen organiseren is weggelegd voor het College voor Dienstverleningszaken dat het VNG-bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden en voor de Taskforce Samen organiseren die een aanjagersrol heeft en op zijn beurt het College adviseert. De gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden gefinancierd via het Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering).

Publicaties & Brieven