Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. De burger raakt de weg kwijt, zo melden WRR en Nationale Ombudsman. Het roer moet om, het moet eenvoudiger, sneller en beter. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Gemeenten beseffen dat ze de handen ineen moeten slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen.
Lees verder / Bekijk het filmpje 'Waarom samen organiseren?' (YouTube)

Hoe werkt Samen organiseren?

Een belangrijke rol binnen Samen organiseren is weggelegd voor het College van Dienstverleningszaken dat het VNG-bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden en voor de Taskforce Samen organiseren die een aanjagersrol heeft en op zijn beurt het College adviseert. De gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden gefinancierd via het Fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering).

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

De Kadernota Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), inclusief de jaarlijkse bijdrage voor 2021 en verruiming van de GGU met de activiteiten handhaving en naleving was een van de onderwerpen die voorlag in de ledenraadpleging. 100% van de gemeenten stemt in met de voorstellen. De  Kadernota vermeldt welke activiteiten in 2021 zullen worden ondernomen en welke resultaten hiermee worden nagestreefd.

Publicaties & Brieven