Gemeenten doen het samen

Samen Organiseren is het vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), onder meer op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering. Samen Organiseren ondersteunt, organiseert, stimuleert, inventariseert en schaalt op onder het motto: één keer ontwikkelen, 380 maal toepassen.

De essentie van de werkwijze Samen Organiseren is dat het echt door en voor gemeenten is. Gemeenten staan zélf aan het roer: zij zijn eigenaar van datgene dat we gezamenlijk ontwikkelen. De VNG ondersteunt daarbij.

Echt samen organiseren houdt in dat gemeenten standaarden afspreken, in eerste instantie op de terreinen informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening. Zoals dat met de cao voor gemeenten al jaren gebeurt. Voor standaarden in informatiebeleid, informatietechnologie en dienstverlening hebben gemeenten het College van Dienstverleningszaken in het leven geroepen. Het College adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden en over initiatieven voor versnelling in de opschaling. Op zijn beurt wordt het College geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren, bestaande uit gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO. De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verloopt via het ingestelde Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Wat is al bereikt

De collectieve aanpak werpt inmiddels zijn vruchten af, voorbeelden zijn:

  • de digitale aangifte overlijden en verhuizen
  • GIBIT
  • de gezamenlijke inkoop van telefonie
  • het privacyconvenant tussen gemeenten
  • de vernieuwing van de keten in het Sociaal Domein

Door op deze en andere gebieden samen op te trekken wordt de gemeentelijke dienstverlening efficiënter, goedkoper en effectiever, zodat er tijd en geld overblijft om aandacht te besteden aan zaken die voor de lokale burgers van belang zijn, zoals zorg, digitale ondersteuning en veiligheid. In de Digitale Agenda hebben we dat samengevat als: ‘Massaal-Digitaal – Maatwerk Lokaal.’