Om de lokale democratie en het lokale bestuur te versterken nemen gemeenten de verwachtingen en behoeften van de samenleving als uitgangspunt. Zij redeneren van buiten naar binnen en plaatsen de maatschappelijke opgaven voorop. Wat volgt is de bestuurlijke invulling van de lokale democratie.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De verschillen in de samenleving leiden er toe dat dé optimale bestuurlijke schaal niet bestaat. Wat gemeenten nodig hebben, is een bestuurlijke organisatie die zich flexibel aanpast aan de behoeften van burgers en ondernemers en aan de schaalgrootte van de problemen. Partnerschap en vertrouwen in andere overheden en partijen is daarbij ons uitgangspunt.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Sterke lokale betrokkenheid en een sterk bestuur zijn nodig om goede publieke diensten te kunnen leveren die passen bij de behoeften van de burgers. Een goed functionerende lokale overheid let op de noden van alle burgers, de mondige én de minder mondige, geheel in lijn met Global Goals 10, 11 en 16.