Om de lokale democratie en het lokale bestuur te versterken nemen gemeenten de verwachtingen en behoeften van de samenleving als uitgangspunt. Zij redeneren van buiten naar binnen en plaatsen de maatschappelijke opgaven voorop. Wat volgt is de bestuurlijke invulling van de lokale democratie.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De verschillen in de samenleving leiden er toe dat dé optimale bestuurlijke schaal niet bestaat. Wat gemeenten nodig hebben is een bestuurlijke organisatie die zich flexibel aanpast aan de behoeften van burgers en ondernemers en aan de schaalgrootte van de problemen. Daarbij is partnerschap en vertrouwen in andere overheden en partijen ons uitgangspunt.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Sterke lokale betrokkenheid en een sterk bestuur zijn nodig om goede publieke diensten te kunnen leveren die passen bij de behoeften van de burgers. Een goed functionerende lokale overheid let op de noden van alle burgers, de mondige én de minder mondige, geheel in lijn met Global Goals 10, 11 en 16.