Om de lokale democratie en het lokale bestuur te versterken nemen gemeenten de verwachtingen en behoeften van de samenleving als uitgangspunt. Zij redeneren van buiten naar binnen en plaatsen de maatschappelijke opgaven voorop. Wat volgt is de bestuurlijke invulling van de lokale democratie. Via de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU spreken we standaarden af, kopen we samen in en werken we samen aan nieuwe diensten en producten.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De verschillen in de samenleving leiden er toe dat dé optimale bestuurlijke schaal niet bestaat. Wat gemeenten nodig hebben, is een bestuurlijke organisatie die zich flexibel aanpast aan de behoeften van burgers en ondernemers en aan de schaalgrootte van de problemen. Partnerschap en vertrouwen in andere overheden en partijen is daarbij ons uitgangspunt.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.