Op deze pagina informeren we over de (regionale) samenwerking tussen gemeenten onderling en de samenwerking met andere partijen.

Gemeentelijke samenwerking in kaart gebracht

Van RUD’s tot GGD’s, van woningmarkt tot jeugdzorg: we brachten een aantal vormen van samenwerking tussen gemeenten in kaart. De kaarten laten zien welke gemeenten in een samenwerkingsverband op een bepaald thema de krachten hebben gebundeld.

Ons standpunt

De VNG wil ruimte voor regionale samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij heeft de democratische legitimering onze speciale aandacht. Lees meer hierover in ons position paper 'Over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen'.

Vraag en antwoord

Werkende samenwerking: handreiking en onderzoek

De 4e VNG Denktank (voorzitter: Milo Schoenmaker) boog zich over het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank bundelde de bevindingen in een handreiking en een onderzoek, onder de overkoepelend titel 'Werkende Samenwerking'. Er werd ook een 'Routekaart naar regionale samenwerking' gemaakt.

Publicaties & Brieven