Informatie over de (regionale) samenwerking tussen gemeenten onderling én de samenwerking met andere partijen. Door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken in publiekrechtelijke constructies. De Wgr is per 1 juli 2022 gewijzigd om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. 

Gemeentelijke samenwerking in kaart gebracht

Van RUD’s tot GGD’s, van woningmarkt tot jeugdzorg: we brachten een aantal vormen van samenwerking tussen gemeenten in kaart. De kaarten laten zien welke gemeenten in een samenwerkingsverband op een bepaald thema de krachten hebben gebundeld.

Bekijk de themakaarten met gemeentelijke samenwerkingsverbanden

Ons standpunt

De VNG wil ruimte voor regionale samenwerking op basis van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij heeft de democratische legitimering onze speciale aandacht. Lees meer hierover in ons position paper 'Over de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen' (pdf, 305 kB).

Vraag en antwoord

Werkende samenwerking: handreiking en onderzoek

De 4e VNG Denktank (voorzitter: Milo Schoenmaker) boog zich over het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank bundelde de bevindingen in een handreiking en een onderzoek, onder de overkoepelend titel 'Werkende Samenwerking'. Er werd ook een 'Routekaart naar regionale samenwerking' gemaakt.

Publicaties & Brieven