Een unieke koers om samen te bouwen aan een stevig sociaal domein in de Peelgemeenten. Met zes organisaties over organisatiegrenzen heen opgavegericht samenwerken in gezamenlijke programma’s.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Zes organisaties hebben in juni hun handtekening gezet onder de gezamenlijke koersagenda Samenwerken door Samen Werken. Het gaat om de organisaties Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.  

Over organisatiegrenzen heen wordt opgavegericht en programmatisch samengewerkt aan vijf Opgaven:

Normaliseren
Bevlogen samenwerking rondom de inwoner
Zakelijke samenwerking rondom de inwoner
Datagedreven werken
Excellent Werkgeverschap.  

Wat dit oplevert is eenduidige aanpak, communicatie en participatie naar en van inwoners, maximaal leren van elkaar voor professionals in de verschillende gemeenten, transparante samenwerking met partners in het werkveld en doorontwikkeling naar een moderne overheidsorganisatie als lenige netwerkorganisatie.  

Sinds 2017 vormt GR Peelgemeenten de verbindende schakel om de samenhang te borgen tussen de samenwerking met organisaties in het werkveld, het contracteren van (zorg)aanbieders en de uitvoering binnen lokale gebiedsteams. De lokale gebiedsteams vormen dagelijks het visitekaartje van de zes organisaties en maken uiteindelijk de concrete vertaling van de maatschappelijke opgaven naar inwoners. Een prachtige balans tussen de kracht van regionaal samenwerken én lokaal en dichtbij voor de inwoner. 

Dankzij het samen opgavegericht en programmatisch werken is het mogelijk inwoners van de genoemde vijf gemeenten nog beter te bedienen. De lokale gebiedsteams kunnen daardoor nog beter toegerust worden en het leren van elkaars werkwijze, initiatieven en experimenten wordt enorm verbeterd. Veel projecten kunnen één keer voor vijf gemeenten uitgevoerd worden in plaats van door ieder afzonderlijk. Het samenwerken met organisaties in het werkveld en de sturing op contractpartners zal enorm verbeteren nu voor iedereen in het sociaal domein in de Peelgemeenten grotendeels dezelfde opgaven en ambities leidend worden. Het gezamenlijk regionaal opgavegericht en programmatisch werken is het antwoord op hoe over organisatiegrenzen heen in te kunnen spelen op grote complexe vraagstukken in de samenleving. Samen opgavegericht en programmatisch werken vraagt om een moderne, lenige manier van werken. 

De gehanteerde manier van werken om te komen tot een gezamenlijke koers als basis voor het over organisatiegrenzen heen opgavegericht en programmatisch werken, is zeker ook bruikbaar voor andere (overheids)organisaties. De verschillende processtappen zijn goed gedocumenteerd en geëvalueerd. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers2022.