Toegang gaat over de manier waarop mensen kunnen aankloppen bij de gemeente met vragen om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Wanneer een inwoner zorg en ondersteuning nodig heeft, is het essentieel dat deze toegankelijk is. Gemeenten hebben, ieder op hun eigen manier, hun toegang al grotendeels goed geregeld. Dit sluit echter niet altijd goed aan bij inwoners waarbij sprake is van meervoudige ondersteuningsbehoeften, met een levenslange of levensbrede hulpvraag en/of die in een complexe situatie zitten. Lees meer over de knelpunten

 

Tijdlijn Project Toegang

Publicatie
15 maart 2020
Publicatie
17 september 2020
Nieuws
27 juni 2022
Publicatie
29 september 2022
Publicatie
29 september 2022
Doorontwikkeling project Toegang
2 januari 2023
Publicatie
1 juni 2023
Start ambtelijke werkgroep Toegang
2 oktober 2023
Nieuws
28 maart 2024
Verkenningsinstrument Toegang
15 november 2024

Projectteam Toegang

Het Projectteam Toegang ondersteunt gemeenten proactief bij het optimaliseren van hun toegangsorganisatie voor inwoners in kwetsbare situaties. Het team is bereikbaar via toegang@vng.nl of telefonisch via het klantcontactcentrum van de VNG: 070 - 373 83 93. Lees meer over het team en contactgegevens

 

Richtinggevend kader en Verkenningsinstrument Toegang

Het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening beschrijft 13 kenmerken waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen. In ontwikkeling is nog het Verkenningsinstrument Toegang (VIT): een interactieve tool die gemeenten helpt te bepalen waar zij staan ten opzichte van de 13 elementen van het kader.

Ambtelijke werkgroep toegang

Het project Toegang ondersteunt en verdiept het gemeentelijk netwerk inhoudelijk met een werkgroep met als doel uitwisseling en samenwerking, en thematische verdieping. U kunt zich aanmelden door te mailen naar toegang@vng.nl.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Toegang Sociaal Domein

516 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 mei 2024 om 14:33

Visieleren

Een visieleertraject is een ondersteuningsaanbod voor gemeenten over uitdagingen die zij ervaren in de toegang tot het sociaal domein. In een visieleertraject van 12 weken staat een team van deskundigen een gemeente met raad en daad bij in de eerste te zetten stappen van de gewenste ontwikkelrichting. Lees meer. Zie ook: Tussenrapportage visieleren (pdf, 710 kB) en Rapportage visieleren 2022-2024 (pdf, 606 kB).

Aan de slag met toegang langs 4 rode draden

Het rapport van het verbetertraject toegang sociaal domein laat zien waarmee gemeenten hun toegang kunnen optimaliseren. We beschouwen onderstaande 4 rode draden zowel als knelpunt als kans en voorwaarde voor het duurzaam aan de slag gaan met de toegang. Zie ook:

Uitgangspunten verbetering toegang sociaal domein (pdf, 84 kB)

Inspiratie en vervolg toegangsproces

Het inspirerende bronnenoverzicht van Movisie, het VNG-essay Nieuwsgierig verbeteren en het visiedocument toegang (pdf, 125 kB) inspireren gemeenten in het optimaliseren van de toegang. Naast tekortkomingen en succesfactoren leest u hierin ook dat hetzelfde toegangsmodel voor alle gemeenten niet bestaat. De processtappen zijn echter wel overal toepasbaar. Lees meer

 

Brieven en publicaties