Vanaf begin 2023 zijn we bezig met de doorontwikkeling van de toegang, onder andere gebaseerd op de uitkomsten van het Verbetertraject Toegang sociaal domein. De verschillende onderdelen waar we mee bezig zijn, bestaan uit het richtinggevend kader en VIT, visieleren, verschillende webinars (menselijke maat en uitvoeringskracht), het bronnenonderzoek van Movisie, de ontwikkeling van leerkringen, de praatplaten, het bijeenbrengen van en samenwerken met samenwerkingspartners, verschillende werkbezoeken door het hele land, rondetafelgesprekken en het bieden van overzicht in ontwikkelingen betreffende ‘toegang’, zoals het rijtje Hervormingsagenda Jeugd, het toekomstscenario Kind en Gezin, IZA/GALA, Wams, de herstructurering van de participatiewet en nog meer.

De 4 hoofdlijnen bij het verbeteren van Toegang

Menselijke maat, uitvoeringskracht, samenhang en veranderopgave zijn de 4 rode draden die volgen uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein. Het zijn hoofdlijnen die toegang-breed van belang zijn.

Lees meer en bekijk de praatplaten en webinars

Platform Sociaal Domein

Vanaf begin 2023 zijn we bezig met de doorontwikkeling van de toegang, onder andere gebaseerd op de uitkomsten van het Verbetertraject Toegang sociaal domein. Toegang is een project dat samenkomt met andere projecten op verschillende terreinen onder het Platform Sociaal Domein.

Brieven en publicaties