Nieuws
Samen met inwoners je toegangsorganisatie inrichten, profiteren van een kritische sparringpartner met kennis van zaken en samenwerken met een expertteam dat de dynamiek van gemeenten kent. Dat is wat 7 gemeenten of regio’s de afgelopen 2 jaar deden in hun visieleertrajecten.
De VNG-commissies PSI en ZJO stelden gisteren het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein vast. Dit kader beschrijft waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen.
Samen met inwoners uw toegangsorganisatie sociaal domein inrichten, profiteren van een kritische sparringpartner met kennis van zaken, en samenwerken met een expertteam dat de dynamiek van gemeenten kent. Dat is wat een visieleertraject u biedt.
Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzochten via een pilot in 5 gemeenten hoe u als overheid in contact komt met moeilijk bereikbare groepen. Het onderzoek, gefinancierd door VWS naar aanleiding van de coronacrisis, resulteerde in een nuttige handreiking voor gemeenten.
Wat is de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams? In het najaar van 2022 is een 5e peiling gehouden om dit in kaart te brengen en nieuwe ontwikkelingen en trends te signaleren. De belangrijkste inzichten staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams: peiling 2022' van Movisie.
In elke gemeente heeft ongeveer 15% van de jongeren tussen de 16 en 27 jaar serieuze problemen op het pad naar volwassenheid. Zij hebben een stevige basis nodig op 5 leefdomeinen. In onze inspiratiegids vindt u een overzicht van werkende integrale aanpakken en succesfactoren op basis van de Big 5.
In een Lerende praktijk trekt u als gemeente op met Movisie om al doende de aanpak van een sociaal vraagstuk te verbeteren. In een Lerende praktijk Verbeteren Toegang gaat u een wederkerige samenwerking aan vanuit de vragen van uw lokale praktijk én de kennisvragen van Movisie.
Voor inwoners is het essentieel: goede toegang tot zorg en ondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe is het met die gemeentelijke toegang gesteld?
De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de propositie toegang tot zorg en ondersteuning voor gemeenten. Er zijn 3 uitgangspunten benoemd voor een gemeentelijke visie op toegang en lokale teams.
Menselijke maat, uitvoeringskracht, samenhang en veranderopgave zijn de 4 rode draden die volgen uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein. Het zijn hoofdlijnen die toegang-breed van belang zijn.