Wat is de stand van zaken rondom sociale (wijk)teams? In het najaar van 2022 is een 5e peiling gehouden om dit in kaart te brengen en nieuwe ontwikkelingen en trends te signaleren. De belangrijkste inzichten staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams: peiling 2022' van Movisie.

Rapport Sociale (wijk)teams: peiling 2022 (pdf, 1,4 MB)

Werkwijze en samenwerking meest genoemde veranderingen

Het aantal gemeenten dat met sociale (wijk)teams werkt, is gestabiliseerd en ligt sinds 2017 rond de 80% . Verder geeft 90% van de respondenten aan dat er veranderingen hebben plaatsgevonden de afgelopen 3 jaar. De meest genoemde verandering is de werkwijze van het team (53%) en/of de samenwerking met andere partijen (51%).

Weinig veranderd in positionering

Het merendeel van de gemeenten heeft de sociale (wijk)teams nog steeds in eigen beheer. Daarin is in de afgelopen jaren weinig veranderd. Wel zien we sinds 2017 een stijging in uitbesteding aan een aparte rechtspersoon of aan een hoofdaanbieder. En een aanzienlijke daling in uitbesteding aan meerdere aanbieders.

Regelmatig afspraken met huisartspraktijken

Huisartsen zijn belangrijke samenwerkingspartners van de sociale (wijk)teams, het komt geregeld voor dat er tussen huisartsenprakijken en sociale (wijk)teams afspraken zijn gemaakt. Ruim 45% van de respondenten laat weten dat het wijkteam een vast contactpersoon heeft voor de medewerkers in de huisartsenpraktijk. Er is vaak contact met de praktijkondersteuner.

Meerdere ontwikkelpunten genoemd

Naar mening van de meeste respondenten dragen de sociale (wijk)teams bij aan de realisatie van de gestelde doelen van de transities in het sociaal domein. Er worden wel meerdere ontwikkelpunten genoemd. De teams zouden nog meer integraal moeten werken en meer samen moeten werken met maatschappelijke partners en voorliggend veld. Door stagnatie in de keten kan niet altijd snel de juiste zorg ingezet worden.