Het is belangrijk dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van jongeren en hun gezin daarbij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening en preventieaanbod, voor goede huisvesting van scholen, het organiseren van toegang tot jeugdhulp en het sluiten van contracten met aanbieders die jeugdhulp of jeugdbescherming leveren. Veel van die taken vragen om regionale samenwerking tussen gemeenten. 

De VNG ondersteunt gemeenten bij die taken met kennisuitwisseling en handreikingen, bijvoorbeeld via ambtelijke en bestuurlijke netwerken als de J42 en de BJ42.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 is opgesteld door het rijk, de gemeenten, zorgaanbieders, zorgprofessionals en cliëntorganisaties. Het doel is om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Kernthema’s zijn onder andere afbakening van de jeugdhulpplicht, kwaliteit en effectiviteit, het versterken van de jeugdhulpregio’s en stevige lokale teams. Deze agenda bouwt door op het fundament van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Momenteel wordt gewerkt aan een implementatieplan.

Lees meer over de Hervormingsagenda Jeugd

CPB-houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugd

Het CPB doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. We hebben hiervoor de medewerking van gemeenten nodig.

Doe mee met het CPB-houdbaarheidsonderzoek

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

In elke gemeente kent circa 15% van de jonvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar serieuze problemen op het pad naar volwassenheid. Ze hebben hulp, ondersteuning en perspectief nodig. Het VNG landelijk gemeentelijk netwerk 16-27 ondersteunt gemeenten bij een samenhangende aanpak voor deze jongeren. 

Lees meer en meld u aan voor het netwerk 16-27

Meest recente discussies op het VNG-forum

Toezicht en handhaving kinderopvang

1330 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 juni 2024 om 14:29

Kinderparticipatie in uw gemeente

Gemeenten zijn dragen een grote verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van de rechten van kinderen zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag, in beleid en praktijk. Wat kunt u als gemeente doen om kinderparticipatie te bevorderen? Het kinderrechtencollectief biedt u handvatten.

Hoe zit het met de jeugdcijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.