Het is belangrijk dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders en jongeren daarbij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor consultatiebureaus, voor goede huisvesting van scholen, het organiseren van toegang tot jeugdhulp en het sluiten van contracten met aanbieders die jeugdhulp of jeugdbescherming leveren. Veel van die taken vragen om regionale samenwerking tussen gemeenten. De VNG ondersteunt gemeenten bij die taken, bijvoorbeeld via ambtelijke en bestuurlijke netwerken als de J42 en de BJ42.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Het doel van de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 is de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Deze agenda bouwt door op het fundament van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De NvO beoogt een versteviging van de regionale samenwerking in de jeugdregio en het versterken van het opdrachtgeverschap. 

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. 

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Hij helpt gemeenten bij integrale aanpak voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Toezicht en handhaving kinderopvang

1518 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 september 2022 om 08:17

Financiën doelgroepen kinderopvang

1067 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2022 om 13:33

Hoe zit het met de jeugdcijfers van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Veel van de Global Goals richten zich op kinderen en jongeren.  Onderwijs, veiligheid, armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid gericht op jongeren zijn enkele manieren waarop gemeenten aan deze doelen bijdragen. Vanzelfsprekend draagt ook een goede jeugdzorg bij aan een veilige omgeving voor kinderen.