De VNG maakt namens alle gemeenten afspraken met aanbieders die een essentiële, landelijke functie vervullen in het zorglandschap. Voor deze functies sluiten we (namens het collectief van gemeenten) raamovereenkomsten waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen. We hebben hiervoor het mandaat gekregen in de algemene ledenvergadering.

Wat zijn de afspraken, met wie zijn ze gemaakt en hoe werken ze precies? Dat leest u op deze pagina's.

Het beheer van de raam- en modelovereenkomsten is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie inkoop. Via het menu rechts hiernaast vindt u de informatie over allerlei onderwerpen, zoals de landelijk gecontracteerde functies, contactpersonen en tarieven.

Mandaat ALV tot en met 2025

Doorontwikkeling LTA

Momenteel maakt de VNG in de hervormingsagenda afspraken over de doorontwikkeling van het LTA om tot een duurzame borging van de specialistische landelijke functies te komen. Hiervoor hebben we een onderzoek uit laten voeren door AEF.

Meer informatie

Contact

Wilt u iets weten over de landelijke inkoop of een zorgfunctie? Mail uw vraag aan: lc@vng.nl