Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt over de landelijke inkoop jeugdzorg met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg) of voorziening (Wmo/ZG).

Wat zijn de afspraken, met wie zijn ze gemaakt en hoe werken ze precies? Het beheer van de raam- en modelovereenkomsten is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugdzorg en Wmo.

Via de inhoudsopgave bovenaan de pagina vindt u informatie over voorzieningen en zorgaanbieders Wmo, functies en zorgaanbieders Jeugd, contactpersonen, tarieven, modelovereenkomsten bij uw bovenregionale inkoop jeugdhulp en meer.

Contact

Wilt u iets weten over de landelijke inkoop of een zorgfunctie?

E-mail: lc@vng.nl