Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke aanbieders met een specialistische functie (Jeugdzorg) of voorziening (Wmo/ZG).

Wat zijn de afspraken, met wie zijn ze gemaakt en hoe werken ze precies? Het beheer van de raam- en modelovereenkomsten is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugdzorg en Wmo.

Contact

Wilt u iets weten over de landelijke inkoop of een zorgfunctie?

E-mail: lc@vng.nl

Meer informatie

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.