Gecontracteerde functies en aanbieders

Bij de volgende instellingen heeft de VNG op landelijk niveau een raamcontract afgesloten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen:

1. Topklinische GGZ

Eetstoornissen

Autisme

Forensische- en orthopsychiatrie

Persoonlijkheidsstoornissen

Trauma en gezin

Dwang, angst en tics

Psychotrauma

Neuropsychiatrie                                               

Stichting Vincent Van Gogh Centrum voor Neuropsychiatrie

2. Verblijf en behandeling Jeugdigen sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt. (J-SGLVB)

3. Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling LVB & GGZ

4. Jeugdhulp in een universitair medisch centrum

5. Jeugd GGZ in academische behandelcentra

6. Landelijke opvang en behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting en eergerelateerd geweld

7. ARFID en Onzindelijkheid

8. JeugdzorgPlus ZIKOS

9. Jeugdhulp zintuiglijk beperkt

Jeugdigen met een visuele beperking

Jeugdigen met een auditieve beperking (vroegdoofheid)

10. Jeugd GGZ voor Chromosomale gebonden genetische syndromen

11. Jeugd GGZ voor Jeugdigen met FASD

12. Landelijk werkende klinieken voor Gezinspsychiatrie

13. Kliniek intensieve behandeling Autisme

14. Gastplaatsingen High Intensive Care

Meer informatie

Als u vragen heeft over de uitvoering van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de landelijke coördinatie, via LC@VNG.nl.