Contractduur

De afgelopen periode heeft de VNG een inkoopprocedure doorlopen voor de landelijke contracten Jeugdhulp en Wmo. In lijn met de brede herbezinning op het Landelijk Transitiearrangement (LTA) kiezen we voor een korte contractperiode, ter overbrugging.

De contractperiode voor het LTA duurt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, met viermaal de optie tot verlenging van 1 jaar. Mocht uit de evaluatie blijken dat voor een opvolgende contractperiode meer voorbereidingstijd nodig zijn, dan bieden de verlengingsopties de mogelijk om de lopende afspraken voort te zetten.

Administratief proces

Uitgangspunt is dat de in 2022 gecontracteerde prestaties en productcodes (voor zover mogelijk) worden gecontinueerd in de nieuwe overeenkomsten. Ten opzichte van 2022 zijn er wel enkele wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het administratief proces. Dit kan komen omdat producten zijn komen te vervallen of anders zijn vormgegeven.

Wat betekenen deze wijzigingen en hoe kunnen gemeenten en aanbieders in hun administratief proces rekening mee houden met deze overgangsfase? Hiervoor hebben we een overzicht opgesteld. In dit overzicht wordt per productcode aangegeven wat de consequenties zijn voor de implementatie en wat dit van gemeenten vraagt:

Meer informatie

Als u vragen heeft over de implementatie tegen bepaalde zaken aanloopt, neem dan contact op met de landelijke coördinatie via LC@VNG.nl.