Gecontracteerde functies en aanbieders

Bij de volgende instellingen voor ambulante begeleiding en dagbesteding voor mensen met een zintuiglijke beperking heeft de VNG op landelijk niveau een raamcontract afgesloten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen:

Mensen met een visuele beperking

Mensen met een auditieve beperking (vroegdoofheid)

Mensen met een auditieve- en visuele beperking (doofblindheid)

Programma van eisen

De VNG stelt eisen aan de dienstverlening van de landelijk gecontracteerde aanbieders bij de uitvoering van de Raamovereenkomst(en). Dit kunnen algemene eisen zijn die voor alle aanbieders van toepassing zijn. Daarnaast gelden er specifieke eisen. deze specifieke eisen zijn toegespitst op de specifieke dienstverlening die een aanbieder biedt op grond van de landelijke raamovereenkomst. De eisen die de VNG stelt aan de landelijk gecontracteerde aanbieders zijn te vinden in de Programma’s van Eisen:

Programma van eisen Wmo ZG (PDF, 962kB)

Meer informatie

Als u vragen heeft over de uitvoering van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de landelijke coördinatie, via LC@VNG.nl.