Bij de volgende instellingen voor ambulante begeleiding en dagbesteding voor mensen met een zintuiglijke beperking heeft de VNG op landelijk niveau een raamcontract afgesloten, waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen: