De decentralisaties in het sociaal domein zijn goed verlopen. Het gaat er nu om de transformatie van het sociaal domein te laten slagen en de maatschappelijke integratie en participatie van inwoners te bevorderen. De samenleving is immers van ons allen, en niemand mag buiten de boot vallen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De VNG wil de eigen kracht van inwoners en hun sociale omgeving meer aanspreken. We willen minder denken vanuit aanbod en meer vanuit de behoefte van inwoners, met aandacht voor preventie en een ‘levensbrede’ aanpak van zorg. Op termijn moet dit leiden tot algemene voorzieningen en ‘inclusief beleid’ voor inwoners.

CPB-houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugd

Het CPB doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. 

Lees meer over het onderzoek

Jurisprudentie Wmo 2015

Uitspraken zoals behandeld door de juridische werkgroep Jeugd en Wmo van de VNG.

Bekijk de overzichten 2018-2020

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Ouderschap en Scheiding

186 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 mei 2024 om 14:03

VN-verdrag Handicap en inclusie

732 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 om 14:52

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

1378 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 mei 2024 om 14:00

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Nieuws

Hoe zit het met de maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente?

Bekijk de cijfers van uw gemeente in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.