Nieuws en informatie over het gemeentelijk uitvoeringsbudget en andere financiële aspecten van de Wmo. Op deze pagina ook informatie over de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.

Regresrecht Wmo

Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde een model-schadeformulier voor het declareren bij verzekeraars van de kosten voor Wmo-voorzieningen aangevraagd in verband met een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.

Publicaties & Brieven