Nieuws en informatie over het financiële aspecten van de Wmo, zoals het regresrecht en het houdbaarheidsonderzoek (Wmo en Jeugdwet) door het CPB.

Actueel: houdbaarheidsonderzoek CPB

Het CPB doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt.

Lees meer over het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Kennisnetwerk Grip op het sociaal domein

Het kennisnetwerk Grip op het sociaal domein helpt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Dit helpt hen om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden.

Lees meer over het kennisnetwerk

Regresrecht Wmo

Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde een model-schadeformulier voor het declareren bij verzekeraars van de kosten voor Wmo-voorzieningen aangevraagd in verband met een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.

Publicaties & Brieven