Nieuws en informatie over het financiële aspecten van de Wmo, zoals het regresrecht en het houdbaarheidsonderzoek (Wmo en Jeugdwet) door het CPB.

Actueel: houdbaarheidsonderzoek CPB

Het CPB doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. We hebben hiervoor de medewerking van gemeenten nodig.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Regresrecht Wmo

Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde een model-schadeformulier voor het declareren bij verzekeraars van de kosten voor Wmo-voorzieningen aangevraagd in verband met een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.

Publicaties & Brieven