Over het gemeentelijk uitvoeringsbudget en andere financiële aspecten van de Wmo.

2018: Fonds tekortgemeenten Jeugd en Wmo

Het VNG-bestuur stelde 1 november 2018 de verdeling van de middelen voor het Fonds tekortgemeenten 2018 vast. Het bestuur nam daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie Fonds tekortgemeenten. 

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Publicaties & Brieven