Nieuws en informatie over het gemeentelijk uitvoeringsbudget en andere financiële aspecten van de Wmo. Op deze pagina ook informatie over de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Publicaties & Brieven