Nieuws en informatie over het gemeentelijk uitvoeringsbudget en andere financiële aspecten van de Wmo. Op deze pagina ook informatie over de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Regresrecht Wmo

Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde een model-schadeformulier voor het declareren bij verzekeraars van de kosten voor Wmo-voorzieningen aangevraagd in verband met een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is.

Publicaties & Brieven