Nieuws
14 april 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. woensdag 19 april debatteert u met minister Helder over GGZ en Suicidepreventie. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor de verhouding tussen de Wmo en de Wlz/GGZ. Significant heeft onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met een psychische stoornis in de...
jongen meet hoofd in handen boven zijn bureau
Factsheet
Het kabinet heeft per 2022 € 675 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van salarissen in de zorg, gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel. De VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS hebben in het najaar van 2021 alle gemeenten dringend opgeroepen de loongebonden component van...
Hulp in de huishouding aan het werk bij iemand thuis
Factsheet
Soms hebben inwoners extra hulp en ondersteuning nodig, wanneer ze die zelf of vanuit hun netwerk niet kunnen organiseren. Zij kunnen dan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze Raadgever leest u hoe u als raadslid het beleid in uw gemeente hierop versterken. Raadgever Maatschappelijke ondersteuning...
Rapport
Na 2,5 jaar heeft de Commissie financiële beheersbaarheid sociaal domein 30 gemeenten gevisiteerd. De opdracht van de commissie is hiermee afgerond. In deze eindrapportage gaat de commissie in op de verschillende factoren die de toenemende druk op het sociaal domein kunnen veroorzaken. Eindrapportage Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein (pdf, 767...
Man stapt uit auto in rolstoel
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, woensdag 15 januari debatteert u met minister De Jonge over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen. Tevens heeft uw Commissie ingestemd met het verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) het rapport van de 'Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen' voor vandaag 12.00 uur te mogen ontvangen.