Factsheet
Het kabinet heeft per 2022 € 675 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van salarissen in de zorg, gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel. De VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS hebben in het najaar van 2021 alle gemeenten dringend opgeroepen de loongebonden component van...
Factsheet
Soms hebben inwoners extra hulp en ondersteuning nodig, wanneer ze die zelf of vanuit hun netwerk niet kunnen organiseren. Zij kunnen dan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze Raadgever leest u hoe u als raadslid het beleid in uw gemeente hierop versterken. Raadgever Maatschappelijke ondersteuning...
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, woensdag 15 januari debatteert u met minister De Jonge over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen. Tevens heeft uw Commissie ingestemd met het verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) het rapport van de 'Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen' voor vandaag 12.00 uur te mogen ontvangen.
19 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/059
In verband met de indexering van uw subsidies/bekostiging informeren wij u in deze brief over de ontwikkeling van de loonkosten 2017-2020 in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening/Sociaal Werk; Jeugdzorg; Openbare Bibliotheken; Kunsteducatie (privaat en publiek). Wij memoreren tevens bijzonderheden in enkele andere Cao’s en arbeidsvoorwaarden binnen welzijn en...