De VNG bouwt aan de toegankelijkheid van deze website voor iedereen. De VNG streeft ernaar te voldoen aan de overheidsstandaard WCAG versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Hebt u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, neem dan contact met ons op:

  • op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 070-373 83 93
  • of via het contactformulier

Uitzonderingen digitale toegankelijkheid

  • Niet alle nieuwe (2021) pdf-bestanden die toegankelijk moeten zijn, voldoen al helemaal aan de toegankelijkheidseisen. We zijn bezig om die bestanden alsnog toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door publicatie in html.
  • Sommige video’s op vng.nl zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
  • De webinars op vng.nl zijn niet apart ondertiteld.  
  • Van podcasts zijn geen transcripties beschikbaar.
  • Oude documenten zoals pdf's en nieuwsberichten en video's passen wij niet aan de toegankelijkheidseisen aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over toegankelijkheid kijkt u op de website van de rijksoverheid (digitoegankelijk.nl).