De VNG bouwt aan de toegankelijkheid van deze website voor iedereen. De VNG streeft ernaar te voldoen aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Hebt u vragen over of problemen met de toegankelijkheid van de website, neem dan contact met ons op:

 • op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 070 - 373 83 93
 • of via het contactformulier

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

 • Toegankelijkheid ‘by design’: Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid, zowel de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Kennis medewerkers: Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen deze toe waar nodig.

Uitzonderingen digitale toegankelijkheid

 • Niet alle nieuwe pdf-bestanden (vanaf 2023) voldoen al helemaal aan de toegankelijkheidseisen. We zijn bezig om die bestanden alsnog toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door publicatie in html.
 • Sommige video’s op vng.nl zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
 • De opnames van webinars op vng.nl hebben alleen automatische ondertiteling.  
 • Van podcasts zijn geen transcripties beschikbaar.
 • Een paar speciale applicaties maken onderdeel uit van vng.nl, zoals de Klaar voor de start-tool. We spannen ons in om deze zo toegankelijk mogelijk te maken. 
 • Oude documenten zoals pdf's en oude video's passen wij niet aan de toegankelijkheidseisen aan.

Meer informatie

Meer informatie over toegankelijkheid vindt u op digitoegankelijk.nl