Organisatie

Ministerie van VWS

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2022

Het kabinet heeft per 2022 € 675 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van salarissen in de zorg, gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel. De VNG, de werkgevers in de zorg en het ministerie van VWS hebben in het najaar van 2021 alle gemeenten dringend opgeroepen de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% te verhogen. Het ministerie van VWS geeft in dit factsheet uitleg over de doorvertaling van het extra budget voor de stijging van salarissen van de middengroepen in de zorg. De factsheet is opgesteld op verzoek van de VNG, naar aanleiding van vragen van gemeenten.