Factsheet
De Wet straffen en beschermen wijzigt enkele wetten, zoals de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw), de Penitentiaire Maatregel (Pm) en het Wetboek van strafrecht. Enkele onderdelen van de wet zijn voor gemeenten van direct belang. Dit informatiesheet geeft een overzicht van de hoofdlijn van de wet en gaat dieper in op de...
Position paper
Met het position paper Integrale Uitvoeringsagenda, van asiel tot en met integratie, vraagt de VNG, samen de G4, G40 en Divosa, aandacht voor een integrale aanpak van de opvang van asielmigranten en huisvesting en integratie van vergunninghouders.
Overig
In de regio's die deelnamen aan het ondersteuningsprogramma van de VNG onderzocht Movisie het proces van deze samenwerking. Movisie beschrijft in onderstaand rapport de bevindingen en doet op basis van de conclusies enkele aanbevelingen. De deelnemende regio's bevonden zich op het moment van onderzoek overwegend nog in de fase van...
Overig
Deze journalistieke longread van CoMensha en de VNG is bedoeld voor gemeenten, bestuurders, professionals én alerte burgers die samen het verschil willen maken. Mensenhandel in Nederland
Handreiking
Deze handreiking helpt gemeenten, centrummanagers en andere stakeholders bij een succesvolle aanpak van de noodzakelijk transitie of transformatie. De handreiking biedt instrumenten voor 4 fases: crisis, pre-herstel, herstel en transitie/transformatie. Per fase is een overzicht gemaakt van praktische informatie waarmee direct aan de slag kan worden gegaan, zoals instrumenten, stappenplannen...
Handreiking
In de strijd tegen ondermijning kan de bestuurlijke aanpak een belangrijke plaats innemen. Deze handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening hiervoor willen inzetten. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG. Bij vragen over de handreiking kunt...
Deze brochure beschrijft rollen en verantwoordelijkheden die gemeenten en provincies hebben bij de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Doel van deze brochure is de kennis bij gemeenten over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs te verbeteren. De brochure bevat een overzicht van voorzieningenplanning en onderwerpen...
Eind 2017 besloten 32 gemeenten in de regio Rotterdam tot een gezamenlijke aanpak van mensenhandel. In oktober 2018 hielden zij een conferentie over het onderwerp. VNG Magazine sprake met de trekker van de samenwerking, burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel. Mensenhandel samen te lijf: drie vragen aan... Peter...
Handreiking
In de praktijk blijkt dat de toewijzing en levering van hulpmiddelen nog soepeler kan verlopen, vooral bij mensen met een complexe en/of spoedeisende hulpvraag. Goede afspraken bij de inkoop bevorderen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service. Significant schreef deze handreiking...
Overig
De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren. De sturende rol van gemeenten en provincies – en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten – is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Met...