Nieuws
Handreiking
Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor...
Gemeenteraadsvergadering
Overig
White paper 'Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking' (pdf, 223 kB) Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan...
man achter laptop in flexibele kantooromgeving
Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
Boa's op straat in gesprek
Handreiking
Gemeenten richten bij extreme weersomstandigheden een aparte opvang voor dak- en thuisloze mensen in. Belangrijkste verschil met de ‘normale’ maatschappelijke opvang is dat deze vorm van winteropvang voor iedereen open staat. Doel is immers gevaarlijke situaties te voorkomen voor mensen die op straat verblijven. In overleg met een aantal gemeenten...
Dakloze man met slaapzak op bankje in park
Position paper
Onze activiteiten in 2023 hebben een ander karakter dan vorig jaar. In 2022 waren onze inspanningen vooral gericht op een nieuw te vormen kabinet en de lobby op net nieuwe kabinetsvoornemens. In 2023 zal de inzet zich met name afspelen binnen lopende trajecten omdat veel van onze lobbypunten zijn opgenomen...
Twee mannen bekijken bouwwerkzaamheden
Handreiking
De EU-Noodverordening hernieuwbare energie is gericht op het versnellen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures voor het opwekken van hernieuwbare energie en de bijbehorende versterking van energienetten. In deze handreiking wordt op een rij gezet wat de verordening voor gemeenten (en provincies) in Nederland betekent. Download de handreiking
Man legt zonnepanelen
Handreiking
Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden (pdf, 1, 2 MB) Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden. Het doel is om de decentrale overheden te ondersteunen bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aandacht voor het onderwerp...
Factsheet
De VNG ontvangt vanuit gemeenten regelmatig vragen over onderwerpen in het kader van de Alcoholwet. Deze factsheet gaat in op de meest voorkomende vragen en bevat informatie over: Eisen voor leidinggevenden Inrichtingseisen voor slijterijen Proeverijen Paracommerciële rechtspersonen Evenementen Aanwijzing van een alcoholoverlastgebied Preventie- en handhavingsplan Verkoop van alcohol op afstand...
winkelier wijnbar schenkt glas wijn in voor klanten (man en vrouw)
Handreiking
Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD'er (pdf, 1,1 MB) Deze handreiking biedt gemeenten concrete handvatten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er goed kunnen organiseren. Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken ze intensief samen met buurtbewoners en...
man en vrouw in gesprek, vrouw maakt notities