Overig
White paper 'Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking' (pdf, 223 kB) Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan...
Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
De rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding) heeft tot doel de partijen op een transparante en eenvoudige manier in staat te stellen om kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Dit helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek te voeren over...
Overig
De Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie is een online magazine met aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten om hun aanbod van dagactiviteiten te versterken. De Inspiratiewijzer is tot stand gekomen met bijdragen van Alzheimer Nederland en Movisie en in samenwerking met de VNG.
Rapport
Uit het onderzoek naar het ‘Landschap van Ondernemersdienstverlening' blijkt dat gemeenten veel doen aan dienstverlening voor ondernemers. Voor een meerderheid is dit prioriteit. Tegelijk zijn ondernemers vaak niet bekend met deze dienstverlening. Vooral op het gebied van communicatie is winst te behalen. Het eindrapport bevat aanbevelingen richting de VNG, het...
Handreiking
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Deze publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken. Download de publicatie 'Mbo-student centraal'
Overig
Download de Kamerbrief en de bijlagen Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen in deze kabinetsperiode voor het beleid op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb). In haar brief besteedt de minister ook aandacht aan de ontwikkelingen rondom het systeem...
Rapport
Sinds 2019 monitort het Mulier Instituut, met steun van het ministerie van VWS, de inzet en resultaten van de BRC. De resultaten van de 4 editie uit 2022 zijn gebaseerd op een vragenlijst onder de deelnemende gemeenten. Zij hebben vragen beantwoord over de thema’s: realisatie van functies, functieniveaus en salarissen...