Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
Handreiking
Kort gezegd houdt TAM-IMRO in dat de huidige techniek voor planvorming (IMRO) tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet. De bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan bevat praktische handvatten voor het gebruik van TAM-IMRO door gemeenten. Ook geeft de bijsluiter inzicht in de consequenties van het gebruik van TAM-IMRO voor de dienstverlening en...
Handreiking
Deze handreiking communicatie Omgevingswet is bedoeld voor gemeentelijk communicatieadviseurs. De handreiking bevat praktische tips en tools en praktijkvoorbeelden voor de belangrijkste middelen en kanalen voor de externe communicatie: website, campagne, VTH-standaardbrieven, Omgevingsloket, toepasbare regels en dienstverlening.
Handreiking
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1 januari 2023. Er loopt nog een parlementair proces, waarbij de Eerste Kamer vermoedelijk op 8 november gaat debatteren en een week later besluitvorming plaatsvindt rondom het Koninklijk Besluit. Daarmee ontstaat er voor gemeenten een...
Overig
Gemeenten worden dagelijks geconfronteerd met impactvolle gebeurtenissen. Na de coronacrisis hebben gemeenten nu de handen vol aan de woonopgave en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook de uitdagingen voor gemeenten op de arbeidsmarkt zijn op dit moment groot. Dit speelt zowel op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu...
Handreiking
Gemeenten kampen met vragen over vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland komen te overlijden. De betrokken medewerkers en vrijwilligers in de gemeentelijke opvang en inwoners die vluchtelingen particulier opvangen zijn vaak op zoek naar duidelijkheid over regels, mogelijkheden, rituelen en gebruiken en hoe het organiseren van een afscheid in z’n...
Handreiking
Herziene versie van de handreiking uit 2018. Deze handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit zijn de volgende 3 inkoopprocesfases...