Organisatie

VNG, CooperaciĆ³n

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor een aantal aanpassingen en aanvullingen op de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten.

Bijbehorend factsheet

In februari 2023 verscheen het bijbehorende factsheet Procesaanpak wijziging gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van de wijziging Wgr 2022 (pdf, 228 kB) over het proces om te komen tot de wijziging van de verschillende gemeenschappelijke regelingen waaraan een gemeente participeert. In het factsheet bieden we geen voorbeeldbepalingen aan omdat de te maken keuzes politiek van aard zijn en dus per individuele gemeente sterk kunnen verschillen.

Video's

In 5 korte animatievideo's geeft het ministerie van BZK een toelichting op de belangrijkste wijzigingen van de Wgr.