Gemeenten hebben een brede taak in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, en zorgen ervoor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen, door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken.

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De definitieve vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd betekent dat alle partijen in volle vaart aan de slag gaan met de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015.

Lees meer over de Hervormingsagenda

Ons standpunt

Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.

Over vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

Netwerken Jeugd

We werken op het gebied van jeugdbeleid samen in verschillende netwerken: de 42 jeugdregio’s, verdeeld over een bestuurlijk netwerk (‘BJ42’) en ambtelijk netwerk (‘J42’). Ook werken we samen met Child Friendly Cities (CFC). 

Meer over jeugdhulp

Binnen de jeugdhulp gebeurt veel. Hieronder bieden we u meer informatie over verschillende onderwerpen.

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Hervormingsagenda Jeugd

166 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 juli 2024 om 16:40

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Wilt u deelnemen aan het Landelijk gemeentelijk netwerk overleg? Meld u aan via edgar.oomen@vng.nl.

Lees meer over 16-27

Hoe zit het met de jeugdhulp in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven