Gemeenten hebben een brede taak in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, en zorgen ervoor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen, door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken.

Ons standpunt

Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.

Programma Zorg voor de jeugd

spelende kinderen

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel van het programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.

Meer over jeugdhulp

Binnen de jeugdhulp gebeurt veel. Hieronder bieden we u meer informatie over verschillende onderwerpen.

Vraag en antwoord

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Wilt u deelnemen aan het Landelijk gemeentelijk netwerk overleg? Meld u aan via edgar.oomen@vng.nl.

Hoe zit het met de jeugdhulp in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl

Publicaties & Brieven