behandelaar en kind in gesprek

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Inkoop bij vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders is van een ander kaliber dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen. Psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters kunnen vrijgevestigde aanbieders zijn van J-GGZ.

Kerntaak van deze groep aanbieders is de behandeling van lichte tot complexe psychische problematiek. Daarnaast zijn deze aanbieders ook inzetbaar bij preventie en toegang, of in ondersteuning van het onderwijs, wijkteam of bij de huisarts. Ook kunnen vrijgevestigden een bijdrage leveren aan activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen met obesitas.

Wat zijn de kenmerken van vrijgevestigde zorgaanbieders?

Dat zijn: praktijk dicht bij huis, goed ingebed in de lokale situatie, kleinschalig, biedt persoonlijke, professionele zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures, géén lange wachtlijsten en géén wisselende behandelaars, zijn werkzaam in professioneel netwerk, behandelen eenvoudige en complexe meervoudige Jeugd-GGZ. Deze kenmerken sluiten goed aan bij een belangrijk uitgangspunt uit het belangrijke Statement 24-uurssessue Zorglandschap. Dat uitgangspunt is zorg en ondersteuning realiseren, die zoveel mogelijk dichtbij huis plaatsvindt en aansluit bij wat ècht nodig is.