Op deze pagina leest u interviews over de samenwerking tussen gemeenten en vrijgevestigde zorgaanbieders.

 

'Ik ben tevreden wanneer de toegevoegde waarde van vrijgevestigden wordt erkend en gewaardeerd.'

Door de huidige ontwikkelingen in de jeugdhulp, verandert de positie van vrijgevestigden. Janet Kos houdt zich vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) bezig met dit vraagstuk. Als intermediair werkt zij samen met vrijgevestigden, beroepsverenigingen, ervaringsdeskundigen, aanbieders en gemeenten aan het verbeteren van de positie van vrijgevestigden in de jeugdhulp.

Samenwerking verloopt steeds beter: ‘We zijn met elkaar lerend bezig’

In dit interview spreken Astrid Krikken, contractmanager en beleidsadviseur Zorg voor de Jeugd namens de regio Amsterdam-Amstelland en Remco Beijer, Inkoop- en contractmanager Maatschappelijk Domein namens regio Zaanstreek-Waterland, met vrijgevestigd psychotherapeut Ieke van Tilburg en vrijgevestigd psychiater Floor Wiedijk. Ieke en Floor behandelen beiden kinderen en jongeren met complexe psychische problematiek. Ieke werkt in een groepspraktijk in Amsterdam en Floor werkt in een solo-praktijk in Uithoorn.

Spreken met elkaar leidt tot vertrouwen in elkaar

Joanne Meyers is orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog en behandelt kinderen en jongeren met ggz-problematiek. Joanne heeft een eigen praktijk in een gezondheidscentrum in Katwijk. Ook is zij voorzitter van de regionale vereniging ZP-Jeugd, een vereniging van vrijgevestigde jeugd-ggz behandelaren werkzaam in de generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz.
Elske Hörchner is accountmanager bij de TWO* Jeugdhulp Holland Rijnland in Leiden. TWO organiseert de zorginkoop van onder andere de ggz voor de 11/13 gemeenten die vallen onder het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Elske is specifiek verantwoordelijk voor de vrijgevestigde jeugd-ggz aanbieders.