Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders dragen bij aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen. De wijze waarop een gemeente zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet inkoopt, heeft consequenties voor de afspraken die de gemeente kan maken met vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. 

Document tips & tricks

In dit document komen aan bod:

  • De verschillende uitvoeringsvarianten (hoofdstuk 1)
  • Algemene tips over de wijze waarop het positioneren van vrijgevestigden vormgegeven kan worden in de verschillende uitvoeringsvarianten (hoofdstuk 2)
  • Specifieke tips voor de outputgerichte uitvoeringsvariant (hoofdstuk 3)
  • Specifieke tips voor de taakgerichte uitvoeringsvariant (hoofdstuk 4)

De tips en tricks met betrekking tot de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant zijn beschreven in hoofdstuk 2.