Jonge moeder met baby

Wat zijn kenmerken van vrijgevestigde zorgaanbieders? 

  • Praktijk dicht bij huis
  • Goed ingebed in de lokale situatie
  • Kleinschalig
  • Biedt persoonlijke, professionele zorg op maat en kent géén onpersoonlijke procedures
  • Géén lange wachtlijsten en géén wisselende behandelaars
  • Zijn werkzaam in professioneel netwerk
  • Behandelen eenvoudige en complexe meervoudige Jeugd-GGZ.

Uitgangspunt zorglandschap

Deze kenmerken sluiten goed aan bij een belangrijk uitgangspunt uit het belangrijke Statement 24-uurssessie Zorglandschap. Dat uitgangspunt is zorg en ondersteuning realiseren, die zoveel mogelijk dichtbij huis plaatsvindt en aansluit bij wat ècht nodig is.

Q&A rol en positie vrijgevestigden

Ambulante jeugd-ggz wordt uitgevoerd door instellingen en vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. Vrijgevestigde ggz-aanbieders hebben een cruciale rol bij het realiseren van passende hulp voor jeugdigen die dit nodig hebben. Daarom hebben VNG, VWS en het NJI samen met de brancheorganisaties een Q&A opgesteld.