Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)

Sterke jeugdregio’s die samen de beste zorg voor jeugdigen realiseren, hieraan wil het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) bijdragen.  

De praktijk leert namelijk dat ook in een decentraal stelsel (boven)regionale samenwerking van cruciaal belang is om te komen tot duurzame jeugdhulp. Het bestuurlijk netwerk faciliteert bestuurlijke uitwisseling en samenwerking tussen jeugdregio’s. Daarmee is het complementair aan het ambtelijk netwerk J42.

Waarom wilt u deel uitmaken van BJ42?

  • Het is een goed platform om ervaringen te delen en te leren van elkaar
  • U neemt deel aan discussiemomenten met prominente sprekers
  • U krijgt inzicht in de meest actuele ontwikkelingen in de jeugdhulp
  • Het biedt een goede kans voor uitbreiding van het eigen netwerk

Waarom een Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42)?

  • Gemeenten hebben de ambitie en de verantwoordelijkheid om de zorg voor kinderen en gezinnen integraal, op maat, dichtbij en rond het gezin te organiseren. Om deze ambitie te realiseren, is goede, duurzame jeugdhulp onontbeerlijk.  
  • Voor duurzame jeugdhulp is, zo leert de praktijk, slimme (boven)regionale samenwerking vereist. De optelsom van lokale en regionale keuzes leidt namelijk niet per definitie tot optimale jeugdhulp. Op ambtelijk niveau wordt de samenwerking al gezocht in de J42, een ambtelijk netwerk van de 42 jeugdregio’s waarin actief kennis wordt gedeeld. Sommige vraagstukken vereisen echter bestuurskracht. Daarom heeft de VNG het initiatief genomen een bestuurlijk netwerk op te richten.
  • Het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) biedt u als bestuurder een platform om kennis en ervaringen te delen tussen jeugdregio’s. Omdat het delen van kennis en ervaring en het actief opzoeken van de samenwerking tussen regio’s leidt tot betere jeugdhulp.

Wie maakt deel uit van BJ42?

Elke jeugdregio heeft één bestuurlijk trekker. Dat kan de coördinerende wethouder van de regio zijn, maar dat hoeft niet. Alle bestuurlijk trekkers van de jeugdregio’s vormen samen het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42).

Neemt BJ42 ook besluiten?

Het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) heeft geen besluitvormend karakter. De strategie op jeugdthema’s - als het gaat om landelijke afspraken - wordt bepaald in de commissie Zorg Jeugd en Onderwijs. In het Bestuurlijk netwerk J42 (BJ42) gaat het om uitwisseling van onderwerpen met een regionaal, bovenregionaal en landelijk karakter. De uitvoering gebeurt decentraal met regionale en gemeentelijke besluitvorming.