Nederland telt 8 Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd die voorkomen dat jeugdigen met complexe hulpvragen tussen wal en schip vallen. Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunen ze de jeugdhulpregio’s en de regionale expertteams om samen met jeugdigen, ouders, hulpverleners en gemeenten een onvoorwaardelijke oplossing te vinden. Dat wil zeggen: een oplossing waar jeugdigen en hun ouders achter staan, die helpt en uitvoerbaar is – ook op lange termijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft opdracht en financiert de bovenregionale netwerken.

Het gebeurt te vaak dat zeer kwetsbare jeugdigen tot 23 jaar met complexe en meervoudige, weinig voorkomende problematiek, vastlopen in de zorg en niet de juiste hulp krijgen. 

Om die reden heeft elke jeugdhulpregio in Nederland, in totaal 42, een regionaal expertteam. Hier kunnen jeugdigen en gezinnen met complexe hulpvragen terecht als voorliggende wegen onvoldoende tot passende oplossingen leiden. Er is in de expertteams ruime expertise aanwezig om antwoorden te vinden op de gestelde vragen. 

Het bovenregionaal expertisenetwerk is een lerend netwerk en sluit aan bij de bestaande infrastructuur zoals de regionale expertteams.  Als continu ontwikkelend netwerk willen we  al doende leren wat het verschil kan maken in een situatie die dreigt vast te lopen of vastgelopen is. Leren van opgedane ervaringen, goede praktijken en knelpunten. Ondersteunen – met geld of expertise - van innovaties om te onderzoeken wat werkt en wat niet. 

Door goed te monitoren en kennis te delen leren de bovenregionale netwerken gezamenlijk steeds beter waar precies de knelpunten zitten om aan de meest kwetsbare jeugdigen de passende hulp te kunnen bieden. De uitkomsten agenderen de netwerken op de juiste plekken. We dagen bestuur, beleid en uitvoering uit om het jeugdhulpstelsel en -landschap blijvend de verbeteren. We houden vol, juist als het moeilijk wordt. Zoals jeugdigen en gezinnen dat ook steeds doen.