Alle 42 Jeugdregio’s in Nederland is gevraagd om een regionaal expertteam in te richten. Met deze teams wordt verzekerd dat voor elk kind passende hulp komt, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. In alle jeugdregio's is er nu zo'n expertteam. Hieronder vindt u de contactgegevens. 

Op deze kaart ziet u in welke jeugdzorgregio uw gemeente valt.

Jeugdzorgregio Naam van expertteam Contactgegevens
Achterhoek   info@expertisetafel.nl
Alkmaar Expertteam

retregioalkmaar@alkmaar.nl

Amsterdam-Amstelland Doorbraakteam Sociaal Domein

ompg@amsterdam.nl 

Centraal Gelderland   Regionaal-expertteam@arnhem.nl
Drenthe PRACHT (Project Reductie niveau-8)

l.imming@emmen.nl 
c.langeler@noordenveld.nl

Eemland   coordinatieteam@amersfoort.nl
Flevoland Regionale Experttafel Jeugd

RET@ggdflevoland.nl

FoodValley Regionaal Expertteam FoodValley (RET)

RET@jeugdfv.nl

Friesland REX

rexjeugd@sdfryslan.nl

Gooi- en Vechtstreek Consultatie & Adviesteam

ret@regiogv.nl

Groningen   Klara.van.Zoest@groningen.nl
Haaglanden  

expertiseteamhaaglanden@jeugdbeschermingwest.nl

Haarlemmermeer Experttafeloverleg

RET@haarlemmermeer.nl

Holland-Rijnland   expertteamjeugdhulp@hollandrijnland.nl
IJsselland  

ret@expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl

Kop van Noord-Holland  

expertteamkopvannoordholland@denhelder.nl

Lekstroom Regionaal Expertteam Lekstroom (REL)

expertteam@regiolekstroom.nl

Midden Brabant Expertiseteam Hart van Brabant expertiseteamhvb@tilburg.nl
Midden IJssel/Oost Veluwe   expertteam@zorgregiomijov.nl
Midden-Holland Expertiseteam complexe zorg

expertiseteammiddenholland@jeugdbeschermingwest.nl

Midden-Limburg Oost en West Expertteam Complexe Zorg

expertteamML@roermond.nl 

Noord-Kennemerland   retregioalkmaar@alkmaar.nl
Noord Veluwe Senior Contractmanager Meerinzicht s.schoeman@meerinzicht.nl
Noord-Limburg Expertteam Complexe Zorg

expertteamjeugd@zvhnoord-limburg.nl m.wijhers@zvhnoord-limburg.nl

Noordoost Brabant Expertteam

zorgbemiddelingjeugd@s-hertogenbosch.nl

Rijk van Nijmegen Overleg Passende Hulp OPH@nijmegen.nl
Rijnmond Zorgbemiddeling zorgbemiddeling@jbrr.nl
Rivierenland Expertteam ret@regiorivierenland.nl
Twente Regionaal expertteam complexe casuïstiek ret@expertisenetwerkjeugdoverijssel.nl
Utrecht stad Maatwerkroute

jeugd@utrecht.nl

Utrecht-West   lydia.arwert@stichtsevecht.nl
West-Brabant Oost Expertteam

mj.overdam@breda.nl

West-Brabant West Expertteam retwbw@roosendaal.nl
West-Friesland  

experteamWF@hoorn.nl

Zaanstreek Waterland

Team Vangnet I

Meervoudige Complexe Casuïstiek (MMC)

RET@zaanstad.nl

Zeeland Expertteam expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl
Zuid-Holland-Zuid Expertiseteam ZHZ

Helpdesk@jeugdteamszhz.nl

Zuid-Kennemerland IJmond   RET@zkij.nl
Zuid-Limburg Expertteam Jeugdhulp Zuid-Limburg Expertteam@jeugdhulpzuidlimburg.nl
Zuidoost Brabant Expertteam

expertteamjeugdzob@eindhoven.nl

Zuidoost-Utrecht regionaal doorbraakteam jeugd Zuidoost Utrecht.

doorbraakteam@zorginzou.nl

Raadpleeg het Werkboek Jeugdhulp, een groei- en snoeidocument voor de praktijk. Hierin vindt u voorbeelden, tools en inspiratie voor jeugdhulpprofessionals die jeugdigen, ouders, maar ook professionals ondersteunen bij het beantwoorden van vastgelopen vragen. Dit betreft o.a. leden van regionale expertteams.

Tools

Wilt u direct met een van de tools uit het werkboek aan de slag? Hieronder staan ze, gecategoriseerd per hoofdstuk, op een rij.

Andere materialen

Alle inzet van alle betrokkenen ten spijt, lukt het een regionaal expertteam niet altijd om tot een passende oplossing te komen. In die situaties ondersteunen de Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd om een onvoorwaardelijke oplossing mogelijk te maken.